Strefa Płatnego Parkowania

Kontroli wykonania obowiązku opłacenia postoju w Strefie Płatnego Parkowania Płatnego (SPP) wykonują Kontrolerzy SPP. Są to pracownicy Zarządu Dróg Miejskich Wydziału Parkowania.

W przypadku stwierdzenia nieopłaconego lub przedłużonego postoju kontroler wystawia "wezwanie-raport" do uiszczenia opłaty dodatkowej i wkłada je za wycieraczkę parkującego pojazdu. Wysokość opłaty dodatkowej jest uzależniona od czasu uiszczenia opłaty w kasie.

"Wezwanie-raport" nie jest mandatem karnym.

Więcej o Strefie Parkowania Płatnego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej