Informujemy, że od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października, na terenie miasta Poznania będzie trwała obowiązkowa deratyzacja.

W okresach przeprowadzania deratyzacji, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

Szczegółowych informacji odnośnie akcji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej pod numerami telefonu: 61 878 1500, 61 878 5559.

Zużyte opakowania po trutkach na gryzonie jako odpad niebezpieczny przyjmują PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych):

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, tel. 61 833 22 12

Poznań, ul. Wrzesińska 12, tel. 61 611 08 11

Suchy Las, ul. Meteorytowa 1, 61 811 96 67

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania, plakat informacyjny oraz wykaz firm deratyzacyjnych i prowadzących sprzedaż preparatów deratyzacyjnych dostępny jest na stronie

******************************************


Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary na których zlokalizowane są:

1)       budynki zabudowy wielolokalowej - ze szczególnym uwzględnieniem piwnic,
          miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wolno stojących komórek
          i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej,

2)       lokale gastronomiczne,

3)       obiekty handlowe branży spożywczej,

4)       targowiska i giełdy rolno- spożywcze,

5)       magazyny żywności,

6)       gospodarstwa rolne i hodowlane,

7)       zakłady przetwórstwa żywności,

8)       szpitale,

9)       hotele, internaty, domy akademickie i bursy,

10)     budynki placówek oświatowych, żłobków i domów pomocy społecznej,

11)     obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,

12)     obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub
          przetwarzania odpadów,

13)     schronisko dla zwierząt,

14)    ogród zoologiczny.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej