Ognisko na działce

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) wyjaśniamy, że na terenie miasta Poznania obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych)

Problematykę powyższą reguluje m.in. art.  191 w związku z art 155 Ustawy o odpadach z 2012 r. Zabrania się termicznego przekształcania odpadów (spalania odpadów) poza instalacjami - spalarniami. Zakaz ten dotyczy również odpadów roślinnych, gdyż są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Tak więc na terenie objętym uchwałą Rady Miasta Poznania nie można spalać w ogniskach odpadów roślinnych  takich jak liście, trawa, zielsko, kwiaty a nawet obcięte gałęzie drzew, gdyż odpady te objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania.

JAK ZATEM POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI ZIELONYMI POCHODZĄCYMI Z OGRODÓW I INNYCH TERENÓW ZIELONYCH?

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych to odpady nadające się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!

Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.

Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je również przekazywać przedsiębiorcy, który na zlecenie Miasta odbiera odpady komunalne w danym sektorze.

Odpady zielone przyjmowane są również przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), tzw. Gratowiska.

O innych odpadach problemowych - czytaj tutaj

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej