Poznańskie Rady Osiedli

Decyzją władz miejskich w Poznaniu działają 42 Rady Osiedli  -  jednostki pomocnicze Miasta Poznania. Swoim działaniem obejmują one administracyjne granice miasta. Wykaz rad  znajduje się na stronie BIP UMP - czytaj tutaj.

Dostosowując system pracy i strukturę organizacyjną SMMP w pełni uwzględnia podział zastosowany przez jednostki samorządowe. Do każdej jednostki oddelegowany jest strażnik, który zajmuje się wyłącznie obszarem działania przypisanej rady. Oprócz bieżącego kontaktu z członkami Rady Osiedla, poprzez wyznaczone dyżury, umożliwiony  jest bezpośredni z nim kontakt dla każdego mieszkańca. Pozwala to na lepsze poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie porządku i czystości, przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym jak np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, dewastacji infrastruktury, itp. Dla rozwiązania określonego problemu strażnik każdorazowo podejmuje decyzję o konieczności zaangażowania większych sił straży miejskiej lub zwrócenia się o pomoc do innego organu (Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego, itp.).

Rady Osiedli na planie miasta

Twój strażnik rejonowy oraz dane kontaktowe do referatu:

Grunwald
Jeżyce
Nowe Miasto
Północ
Stare Miasto
Wilda

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej