"e-profilaktyka" kolejne efekty!

Na początku maja strażnicy miejscy z zespołu profilaktyki zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach zamienili na współpracę zdalną - uruchomiono "e-profilaktykę". Są kolejne efekty.

Prace uczniów SP 34 wykonane w ramach zajęć przygotowanych przez SMMP
Prace uczniów SP 34 wykonane w ramach zajęć przygotowanych przez SMMP

Zaproponowana przez nas "e-profilaktyka" funkcjonuje. Uczniowie szkół podstawowych, oprócz zdalnej realizacji zajęć programowych, korzystają z propozycji działań profilaktycznych przygotowanych przez strażników z Zespołu Profilaktyki. We współpracy ze szkolnymi pedagogami i nauczycielami, uczniowie aktywnie uczestniczą w "e-pogadankach, prelekcjach", których tematyka jest zbieżna z przedmiotowymi zajęciami na poszczególnych etapach nauczania. Nauczyciele określają tematykę omawianych zagadnień i uznając za przydatne, umożliwiają uczniom dostęp do tematycznych materiałów przygotowanych przez Straż Miejską.

Więcej o e-profilaktyce w SP 34  czytaj w publikacji "Zdalnie, ale profilaktycznie".