e-profilaktyka w Straży Miejskiej

Strażnicy miejscy z zespołu profilaktyki zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach zamienili na współpracę zdalną. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna wymusiła wprowadzenie, niepraktykowanej dotąd, całkowicie zdalnej współpracy - uruchomienia "e-profilaktyki". Z oferty Straży Miejskiej już korzysta 15 szkół.

Strona tytułowa prezentacji w programie e-profilaktyka SMMP
Strona tytułowa prezentacji w programie e-profilaktyka SMMP

Zamknięte na czas epidemii koronawirusa szkoły przeniosły się w domowe zacisza. Zajęcia online, przesyłane drogą elektroniczną zadania czy prace do wykonania, to teraz rzeczywistość każdego ucznia. Również w Straży Miejskiej Miasta Poznania, pandemia wymusiła reorganizację działań.

Pojawił się pomysł zainicjowania "e-profilaktyki", jako kontynuacji dotychczasowych, wspólnych przedsięwzięć, będących naszym wsparciem dla realizowanych w szkołach projektów profilaktycznych.

Tematy poszczególnych zajęć opracowywane są przez zespół profilaktyki w formie prezentacji multimedialnej, a następnie wykorzystując dodatkowe narzędzia, do poszczególnych slajdów nagrywana jest narracja. Tak przygotowany materiał przekazywany jest do dyspozycji szkół zainteresowanych udziałem w programie e-profilaktyka. Z naszej oferty skorzystało już 15 szkół podstawowych.

Prezentacje dostosowane są do wieku odbiorców. Poruszają ważne tematy, między innymi takie jak: ekologia, bezpieczeństwo w sieci (cyberprzemoc, hejt), bezpieczeństwo osobiste (kontakt z obcymi), profilaktyka uzależnień czy bezpieczeństwo podczas wypoczynku. Oprócz prezentacji, do dyspozycji szkół w określonym temacie, udostępniono filmy, krzyżówki, przydatne przepisy itp, a o sposobie wykorzystania całości decydują poszczególni nauczyciele w ramach zajęć zdalnych "e-szkoły".

Dziękujemy Związkowi Międzygminnemu Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, za udostępnienie materiałów niezbędnych do stworzenia prezentacji nt. segregacji odpadów oraz prezentacji nt. cyberzagożeń.

Strażnicy z zespołu profilaktyki rocznie przeprowadzają blisko 2 tys. zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Tematyka prowadzonych zajęć poszerza wiedzę i świadomość z zakresu bezpieczeństwa najmłodszych i jest wsparciem dla projektów profilaktycznych realizowanych przez szkoły.