"Laweta" w służbie strażnika
 

W 2020 roku, z miejsc zabronionych, w których pozostawione samochody utrudniały ruch bądź zagrażały bezpieczeństwu, strażnicy zlecili odholowanie na parkingi strzeżone 1847 samochodów! Parkowanie na zakazie zatrzymywania się, w bramach wjazdowych, czy na kopertach dla niepełnosprawnych, to najczęściej powtarzające się miejsca interwencji strażników.

Pomoc osobom bezdomnym
 

  

W okresie jesienno - zimowym kontrole miejsc bytowania osób bezdomnych są bardzo ważne z uwagi na zagrożenie ze strony niskich temperatur. Przebywanie w miejscach nieogrzewanych może doprowadzić do wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji nawet do śmierci. Tym razem pomoc służb przyszła w porę.

Kierowco - uważaj jak i gdzie parkujesz!
 

Bezmyślne parkowanie, ignorowanie podstawowych przepisów ruchu drogowego, ale przede wszystkim stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu w tym dla pieszych, kończy się odholowaniem samochodu na parking strzeżony oraz wysokimi karami.

Tydzień w straży miejskiej - wybrane aspekty
 

W okresie świąteczno - noworocznym, od 21 do 31 grudnia, służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 843 zgłoszenia. Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego - 898 zgłoszeń, pocztą elektroniczną przekazali 830 spraw, a 115 listownie bądź osobiście. Ostatnie dni 2020 roku zdominowane były interwencjami drogowymi oraz na rzecz porządku i czystości miejsc publicznych.

Wspólny patrol
 

Strażnicy Referatu Jeżyce, wspólnie z Komendantem Społecznej Straży Rybackiej, rozpoczęli cykliczne patrole wokół jezior zarządzanych przez Polski Związek Wędkarstwa.

Na Krańcowej bezpieczniej
 

Opuszczone budynki przy ul. Krańcowej zostały zdewastowane przez osoby zbierające złom. Zły stan techniczny konstrukcji stanowił zagrożenie dla przebywających tam bezdomnych. Po interwencji strażnika rejonowego Referatu Nowe Miasto zarządzono rozbiórkę obiektu.

Kontrole TAXI
 

Od początku roku strażnicy skontrolowali blisko 1700 taksówek osobowych ujawniając 378 uchybień. Posypały się mandaty. Najczęściej brakowało oznakowania zewnętrznego pojazdów, naklejki z kodem QR oraz cennika.

Udaremniona kradzież roweru
 

Operatorzy monitoringu wielokrotnie udowadniali, że ich praca jest nieoceniona. Dzięki ich zaangażowaniu w mieście udaje się nie dopuścić do wielu wykroczeń, czy rozbojów. Tym razem, nie doszło do kradzieży roweru

Na pomoc rannym ptakom
 

W minionym tygodniu strażnicy z Ekopatrolu byli wzywani do pomocy zwierzętom 133 razy. Obok bezpańskich psów i kotów, dzików na przystanku, pojawiły się ranne ptaki.

Podsumowanie tygodnia
 

Tydzień w liczbach

W dniach od 7 do 13 listopada służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 352 zgłoszenia. Najczęściej mieszkańcy korzystali z połącznia telefonicznego (775) i poczty elektronicznej (473).

Sezon grzewczy rozpoczęty
 

Od początku sezonu grzewczego strażnicy sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach. Rejony objęte kontrolami wytypowano na podstawie wcześniej przeprowadzonych pomiarów zawartości pyłów zawieszonych w powietrzu. Tylko w listopadzie funkcjonariusze sprawdzili 257 nieruchomości, w większości  wyposażonych w piece na opał stały. Posypały się wysokie mandaty.  

Strona 1 2 125