Deratyzacja 2024

1 kwietania w Poznaniu rozpocznie się deratyzacja. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego skontrolują właścicieli nieruchomości pod kątem wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

Deratyzacja - grafika artykułu
Deratyzacja

Deratyzacja konieczna jest przede wszystkim w budynkach zabudowy wielolokalowej, punktach gastronomicznych, obiektach handlowych branży spożywczej, na targowiskach. Ponadto w szpitalach, hotelach, placówkach oświatowych, żłobkach i domach pomocy społecznej oraz obiektach, w których prowadzi się zbiorowe żywienie albo działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zarządcy i administratorzy wymienionych nieruchomości są zobowiązani do rozłożenia trutki już w dniu rozpoczęcia akcji, czyli 1 kwietnia. Podczas całego miesiąca należy regularnie monitorować jej ilość w wyłożonych pojemnikach. Ważne jest również, aby przed rozpoczęciem samej deratyzacji dokonać niezbędnych napraw otworów i szczelin, którymi gryzonie mogą się przemieszczać.

W pobliżu trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze. Ponadto w okresie wyłożenia trucizny należy szczególnie zwrócić uwagę na zachowanie dzieci i zwierząt domowych, aby nie miały kontaktu z wyłożoną substancją. Profesjonalnie prowadzona deratyzacja wyklucza całkowicie metodę wykładania preparatu na tackach ze względu na duże ryzyko kontaktu z nim osób postronnych i czworonogów. Zarządca nieruchomości ma także obowiązek usuwać padłe szczury.

Właścicielom zwierząt podczas spacerów zaleca się zwrócenie uwagi zarówno na miejsca wyłożenia trutek (m.in. punkty gromadzenia odpadów przy zabudowaniach czy tereny wzdłuż ogrodzenia obiektu), jak również na padłe gryzonie, które po spożyciu preparatu mogą stanowić źródło wtórnego zatrucia dla naszych pupili.

Nad sposobem prowadzenia akcji czuwają odpowiednie służby. Przez cały okres deratyzacji funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli i zarządców nieruchomości. Sprawdzać będą wyłożenie preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowanie terenu.

W Poznaniu deratyzacja prowadzona jest dwa razy w roku. Dwukrotna akcja ma ograniczyć populację szczurów w mieście. Zgodnie z prawem właściciele i zarządcy lokali zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości.

Oprócz działań zarządców poszczególnych terenów i nieruchomości, także mieszkańcy powinni stosować się do pewnych wytycznych. Resztki jedzenia należy umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach. Ich wyrzucanie na trawniki, w okolicach kontenerów na odpady, do kanalizacji czy dokarmianie ptaków chlebem sprzyja obecności gryzoni. 

Wydział Gospodarki Komunalnej, koordynujący całą akcję, przygotował poradnik deratyzacyjny, który zawiera praktyczne wskazówki w zakresie skutecznego sposobu prowadzenia działań - materiał jest dostępny do pobrania na wortalu Gospodarka komunalna. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

poznan.pl/SMMP