W każdej części miasta są rejony, w których wymagana jest codzienna obecność funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, handel bez zezwolenia, żebractwo, miejsca zanieczyszczone czy nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, to tylko przykłady najczęściej realizowanych interwencji w rejonach objętych wzmożonymi kontrolami.

W tym roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli do realizacji 1446 zgłoszeń mieszkańców dotyczących zwierząt wymagających pomocy człowieka. Nowością w wyposażeniu Ekopatrolu są 3 inkubatory, bardzo potrzebne w interwencjach dotyczących zwierząt, które jeszcze wymagają ciepła i troskliwej opieki.

Trwa okres lęgowy. Młode pisklęta pod czujnym okiem rodziców uczą się życia. Już spotykamy je na trawnikach w parku, na ziemi w pobliżu drzew i krzewów. Nie przerywajmy im nauki dorosłego życia. Dyżurni odbierają coraz więcej zgłoszeń od mieszkańców z prośbą o pomoc pisklętom. Strażnicy z Ekopatrolu mają ręce pełne roboty, a okazuje sie, że tylko niewielka część tych zwierząt potrzebuje pomocy. 

Zasady dotyczące grillowania nie wynikają wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Możliwość lub zakaz używania grilla oraz zachowania osób, wynikają z szeregu aktów prawnych, w tym również o charakterze miejscowym i wewnętrznym.

1 kwietania w Poznaniu rozpocznie się deratyzacja. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego skontrolują właścicieli nieruchomości pod kątem wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

W drugim miesiącu bieżącego roku przyjęliśmy od mieszkańców 5 501 zgłoszeń. Zdecydowaną większość, bo aż 3 304 zgłoszenia (60%), stanowiły interwencje dotyczące uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami. Jak w lutym mieszkańcy ukierunkowali naszą pracę?

Strona 1 2 3 4