1 kwietania w Poznaniu rozpocznie się deratyzacja. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego skontrolują właścicieli nieruchomości pod kątem wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

W drugim miesiącu bieżącego roku przyjęliśmy od mieszkańców 5 501 zgłoszeń. Zdecydowaną większość, bo aż 3 304 zgłoszenia (60%), stanowiły interwencje dotyczące uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami. Jak w lutym mieszkańcy ukierunkowali naszą pracę?

Rejon pętli komunikacji miejskiej na terenie Starołęki jest jednym ze stałych adresów dla strażników Referatu Nowe Miasto. Węzeł komunikacji miejskiej, pawilony handlowe i bardzo duży "przepływ" ludzi - to wszystko powoduje, że problemów porządkowych jest w tym rejonie sporo.

W pierwszym miesiącu nowego roku przyjęliśmy od mieszkańców 6 168 zgłoszeń. Zdecydowaną większość, bo aż 3 584 zgłoszenia (58%), stanowiły interwencje dotyczące uciążliwości, jakie powodują nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Jak w styczniu mieszkańcy ukierunkowali naszą pracę?

Strażnicy z zespołu profilaktyki włączyli się w realizację działań informacyjnych na temat dostosowania urządzeń grzewczych do wymogów uchwał antysmogowych oraz szkodliwości spalin powstających podczas używania kotłów bezklasowych.

Miniony tydzień to blisko 1100 interwencji przekazanych do realizacji strażnikom na terenie całego miasta. Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego - 573 zgłoszenia, pocztą elektroniczną przekazali 314 spraw, a 191 interwencji przekazano m.in. za pomocą aplikacji lub podjęli je sami strażnicy.

Strona 1 2 3 4