Poszukujemy operatorów monitoringu miejskiego

Straż Miejska Miasta Poznania poszukuje kandydatów na stanowisko: Operator elektronicznych monitorów ekranowych. Oferty należy składać do 15 marca.

Stanowisko operatora monitoringu miejskiego - grafika artykułu
Stanowisko operatora monitoringu miejskiego

Osoba zatrudniona na stanowisku operatora elektronicznych monitorów ekranowych wykonywać będzie zadania związane z obserwacją, wykrywaniem, klasyfikowaniem zdarzeń w zakresie naruszania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz inicjowaniem zapobiegawczych działań prewencyjnych i interwencyjnych właściwych służb.

Ażeby pracować na stanowisku operatora należy spełnić kilka wymagań podstawowych, takich jak:

 • wykształcenie średnie
 • 2 lata stażu pracy
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku

oraz kilka dodatkowych, takich jak:

 • predyspozycje zdrowotne i psychiczne do pracy na stanowisku
 • doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie ochrony osób i mienia, porządku lub bezpieczeństwa publicznego
 • doświadczenie w pracy w sferze administracji publicznej
 • posiadanie wiedzy w zakresie kodeksu wykroczeń, prawa karnego i przepisów rzeczowego prawa materialnego zapewniających ochronę spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dodatek stażowy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród w przypadku osiągania dobrych wyników w pracy;
 • dofinansowanie wypoczynku i różnych form aktywności kulturalno-oświatowej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym prosimy składać w kancelarii Straży Miejskiej Miasta Poznania ul. Głogowska 26, Poznań w terminie do dnia 15 marca 2024r.

Więcej na ten temat można przeczytać w ofercie SMMP.