Problemy z porządkami na terenie Starołęki

Rejon pętli komunikacji miejskiej na terenie Starołęki jest jednym ze stałych adresów dla strażników Referatu Nowe Miasto. Węzeł komunikacji miejskiej, pawilony handlowe i bardzo duży "przepływ" ludzi - to wszystko powoduje, że problemów porządkowych jest w tym rejonie sporo.

Starołęka - tereny zanieczyszczone - grafika artykułu
Starołęka - tereny zanieczyszczone

Palenie papierosów na przystankach komunikacji miejskiej, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie miejsc publicznych, to najczęstsze sygnały przekazywane przez radnych Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo oraz przez samych mieszkańców. Problemy te również poruszane są na cyklicznych spotkaniach w ramach programu "Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec", które odbywają się raz w miesiącu, w komisariacie Policji.

Interwencje realizowane przez strażników w ostatnich kilkunastu dniach dotyczyły:

  • zanieczyszczonego terenu przy pawilonie handlowym w pobliżu pętli tramwajowej - jest to teren miejski, sprzątany na zlecenie WGN UMP oraz teren prywatny porządkowany przez właściciela,
  • zanieczyszczonego terenu pętli autobusowej - są to tereny miejskie porządkowane na zlecenie ZDM i WGN UMP,
  • zanieczyszczonego terenu przy ul. Książęcej, pomiędzy sklepem spożywczym a torami kolejowymi - porządkowanie na zlecenie PKP,
  • ul. Starołęcka 49 - jest to nieruchomość prywatna, zamieszkana przez osoby nie posiadające praw do własności, brak złożonej deklaracji dot. gospodarki odpadami komunalnymi - sprawa jest cały czas w toku.

Bardzo trudno jest "złapać" osobę zanieczyszczającą - nadal miejsca przesiadkowe "toną w małpkach", papierkach, czy niedopałkach papierosów. Za palenie papierosów i spożywanie alkoholu mandaty są wystawiane regularnie. Potwierdzają to dane za styczeń:

  • 152 osoby ukarano za palenie papierosów w miejscach objętych zakazem
  • 68 osób ukarano za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych
  • instytucjom komunalnym i innym jednostkom przekazano 668 zaleceń porządkowych.

Opisane interwencje charakteryzują najczęstsze problemy, z jakimi strażnicy spotykają się nie tylko w rejonie Starołęki, ale również w innych punktach przesiadkowych komunikacji miejskiej.

Teren pętli komunikacji miejskiej jest odpowiednio wyposażony w pojemniki na drobne odpady. Porozrzucane śmieci są tylko i wyłącznie efektem nieodpowiedzialnego postępowania osób, które najczęściej oczekują tam na tramwaj czy autobus.

Załączone zdjęcia wykonali strażnicy Referatu Nowe Miasto podczas interwencji w lutym b.r.