Zgłaszaj niebezpieczne miejsca

Strażnicy z Nowego Miasta interweniowali w sprawie otwartego włazu dawnej śluzy fortecznej. Miejsce to jest zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Zauważysz miejsce wymagające interwencji służb technicznych, poinformuj Straż Miejską.

Otwarty właz śluzy fortecznej
Otwarty właz śluzy fortecznej

Strażnicy referatu Nowe Miasto, w rejonie Elektrociepłowni Garbary przy Warcie, oznaczyli taśmą głęboką studnię zlokalizowaną bezpośrednio przy ścieżce leśnej. Prawdopodobnie jest to wejście "rewizyjne" dawnej śluzy fortecznej zlokalizowanej na rzece. Wejście o przekątnej około 1,5 m i głębokości kilku metrów stanowi bardzo poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Na to bardzo niebezpieczne miejsce zwrócił uwagę mieszkaniec, który wybrał się w ten rejon na spacer. Chociaż najczęściej przechodzą tam wędkarze, to teren ten jest dostępny dla wszystkich.

Wniosek o trwałe zabezpieczenie niebezpiecznej studni strażnicy niezwłocznie wysłali do zarządcy terenu.

Zwracamy się z apelem:

- zauważysz miejsce niebezpieczne, wymagające interwencji służb technicznych, poinformuj Straż Miejską. Sprawdzimy każdy sygnał, oznaczymy miejsce niebezpieczne, ustalimy osoby odpowiedzialne i poinformujemy ich o konieczności likwidacji zagrożenia. Zbliżają się letnie wakacje. Niezabezpieczona studzienka, odsłonięta instalacja elektryczna lampy ulicznej, wisząca na drzewie odłamana gałąź, to tylko przykłady, z którymi możemy mieć do czynienia.

Nie bądź obojętny!