Tydzień w straży miejskiej - wybrane aspekty

W okresie świąteczno - noworocznym, od 21 do 31 grudnia, służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 843 zgłoszenia. Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego - 898 zgłoszeń, pocztą elektroniczną przekazali 830 spraw, a 115 listownie bądź osobiście. Ostatnie dni 2020 roku zdominowane były interwencjami drogowymi oraz na rzecz porządku i czystości miejsc publicznych.

Koczowiska bezdomnych - grafika artykułu
Koczowiska bezdomnych

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują wciąż najwięcej zgłoszeń mieszkańców (1070), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu strażnicy założyli na koła samochodów 55 blokad i wystawili 358 wezwań dla kierowców. W związku z wprowadzaną Strefą Płatnego Parkowania na terenie Wildy i Grunwaldu zlecili odholowanie na parking strzeżony 43 samochody utrudniające prowadzenie prac drogowych.

W minionym okresie 269 zgłoszeń dotyczyło wysypisk odpadów komunalnych oraz niszczenia zieleni. W wielu przypadkach interwencje strażników rejonowych doprowadziły do uporządkowania śmieci. Tereny rekreacyjne wokół Jeziora Rusałka, ogrody działkowe przy ulicy Olsztyńskiej czy tereny miejskie przy ul. Romana Maya, to tylko przykłady miejsc, które pod koniec minionego roku "odzyskały blask".

W minionym okresie strażnicy kontynuowali kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. Wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPR, wyposażeni w pakiety żywnościowe, docierali do wszystkich osób koczujących w miejscach nieogrzewanych. Podczas kontroli, zastane osoby rozpytywano o samopoczucie oraz przekazano maseczki i niezbędne informacje związane z panującą epidemią COVID-19. Wszyscy otrzymywali ulotki informujące o możliwej do uzyskania pomocy socjalnej.

Z innych działań między innymi:

- funkcjonariusze Ekopatrolu interweniowali 187 razy wobec zwierząt,

- zakłócanie porządku publicznego było powodem 87 interwencji. W większości zgłoszenia dotyczyły osób spożywających alkohol,

- 113 zgłoszeń dotyczyło zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego - najczęściej dotyczyły one osób bezdomnych,

- odpowiednim służbom strażnicy zgłosili 33 awarie techniczne,

- operatorzy monitoringu miejskiego przekazali ponad 60 zgłoszeń zakończonych skutecznymi interwencjami Straży Miejskiej bądź Policji.

sieci społecznościowe