Tydzień w straży miejskiej

W dniach od 17 do 23 lutego służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 794 zgłoszenia, a narastająco od początku roku, jest ich 14 858.  Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego (905 zgłoszeń), pocztą elektroniczną przekazali 752 sprawy, a 137 interwencji zgłosili między innymi osobiście np. w trakcie spotkań z radnymi Rad Osiedli.

Garbary - działania strażników przed rozpoczęciem prac drogowych
Garbary - działania strażników przed rozpoczęciem prac drogowych

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców (1 184), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu funkcjonariusze wystawili 267 wezwań dla kierowców, w 558 przypadkach na koła samochodów założyli blokady, a w kolejnych 43 interwencjach zlecili odholowanie samochodów na parkingi strzeżone. Obok wymienionych działań strażnicy zlecili odholowanie na parking strzeżony 16 wraków.

W minionym tygodniu ruszyła przebudowa ulicy Garbary! Na remontowanym odcinku drogi została wprowadzona nowa, czasowa organizacja ruchu, ograniczająca możliwości parkowania pojazdów. W pierwszym dniu, jeszcze przed rozpoczęciem prac drogowych, strażnicy usunęli na parking strzeżony 17 pojazdów. W kolejnych dniach, praktycznie stała obecność strażników rejonowych przy ul. Garbary, zapewniła porządek w ruchu drogowym i możliwość płynnie wykonywanych prac.   Wykorzystując kanały komunikacji administrowane przez SMMP, w minionym tygodniu zamieściliśmy 2 komunikaty, informujące "zmotoryzowanych" mieszkańców o czasowych zmianach w organizacji ruchu. Pierwszy dotyczył zmian na drogach wokół stadionu miejskiego przy ul. Bułgarskiej, jakie są wprowadzane przed każdym meczem piłki nożnej, a drugi dotyczył remontu ul. Iłłakowiczówny, jaki rozpoczyna się dzisiaj.

Funkcjonariusze w 109 przypadkach interweniowali wobec zwierząt - najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki, natomiast aż 216 zgłoszeń dotyczyło wysypisk odpadów komunalnych oraz spalania śmieci w przydomowych kotłowniach.

W minionym tygodniu 85 zgłoszeń mieszkańców dotyczyło zagrożeń zdrowia lub życia - najczęściej strażnicy interweniowali wobec osób spożywających alkohol oraz bezdomnych.  

Funkcjonariusze reagowali także 62 razy na zakłócanie ciszy i porządku publicznego, a odpowiednim służbom zgłosili 58 awarii technicznych.

Działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa, jakie realizują strażnicy Referatu Koordynacji Służb, zwiększają nie tylko świadomości uczniów poznańskich szkół i przedszkoli, ale również przyczyniają się do nabycia "bezpiecznych nawyków" w życiu codziennym. W minionym tygodniu, w Urzędzie Miasta, odbył się finał finałów nowego projektu SMMP pn "Bezpiecznym być". Program ten dedykowany był do uczniów poznańskich szkół specjalnych. W finale finałów wszystkie prace konkursowe zostały wystawione w holu, na parterze UMP, a uczestnicy poznawali historię budynku.