Tydzień w poznańskiej straży

W minionym tygodniu służba dyżurna przyjęła blisko 2000 zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta - tradycyjnie najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania.

Pomiary jakości powietrza
Pomiary jakości powietrza

Służba dyżurna przyjęła 1994 zgłoszenia od mieszkańców naszego miasta - tradycyjnie najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania (1423), ochrony środowiska (175), osób wymagających pomocy (108), zwierząt wymagających pomocy (84) i zakłócania ciszy i porządku publicznego (78).

W wyniku przeprowadzonych interwencji wobec kierowców ignorujących przepisy ruchu drogowego strażnicy zastosowali 521 razy blokady kół, w 575 przypadkach wystawili wezwania do siedziby straży, a w 76 przypadkach zlecili odholowanie samochodów na parking strzeżony. Najczęściej strażnicy interweniowali w rejonie Starego Miasta - 661 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

W okresie od 18 - 24 października operatorzy monitoringu przekazali do realizacji ogółem - 193 zaobserwowane zdarzenia, z czego 180 przekazali straży miejskiej.
W wyniku podjętych działań, na podstawie zgłoszeń od operatorów monitoringu, zatrzymano 5 osób: 4 sprawców dewastacji mienia i  1 osobę posiadającą zakazane substancje odurzające.

Z innych działań:

  • rozpoczęły się badania jakości powietrza przy użyciu specjalistycznego drona. Akcja odbywa się w ramach PBO. Realizacją projektu "Skończmy ze smogiem w Poznaniu" zajmuje się wyłoniona w przetargu firma LTA Design z Gliwic oraz Straż Miejska. Obszary pomiarów typuje się pod kątem największej liczby zgłaszanych interwencji. Zarejestrowane przez drona przypadki emisji dymu są natychmiast sprawdzane przez strażników Eko Patrolu;
  • na początku października strażnicy referatu Północ ujęli złodzieja, który ukradł 65 tys. zł. W minionym tygodniu funkcjonariuszom podziękował Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Wiśniewski;
  • w uroczystości z okazji 63. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956r. straż miejska oddelegowała miejski poczet sztandarowy. Natomiast strażnicy referatu Jeżyce zadbali o porządek i bezpieczeństwo zgromadzonych;
  • strażniczka miejska odwiedziła dzieci z Przedszkola nr 155 "Polanie". Za główny cel zajęć, w ramach projektu "Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka", postawiła sobie uświadomienie dzieciom, jak kierowcom jest trudno dostrzec pieszego. Po ciemku, na nieoświetlonej drodze, kierowcy samochodów widzą przede wszystkim silne światła pojazdów jadących z przeciwka i białe linie wymalowane na jezdni. W związku z prowadzonymi zajęciami, przedszkolakom zostały przekazane odblaski oraz kamizeli odblaskowe, które będą używać podczas przedszkolnych wycieczek.