Sprzątanie Świata i wyższe kary za zaśmiecanie

W związku z 29. Akcją Sprzątania Świata mieszkańcy Poznania otrzymali zaproszenie do włączenia się w to wydarzenie. Jednak nie wszyscy z niego skorzystali, co więcej postanowili zaśmiecić kolejne miejsca...

Wysypisko przy ul. Głównej - grafika artykułu
Wysypisko przy ul. Głównej

Rocznie, poznańscy strażnicy doprowadzają do usunięcia blisko 1000 dzikich wysypisk śmieci. Od 1 września wzrosły kary za zaśmiecanie i zanieczyszczanie, a dodatkowo wprowadzono długo oczekiwany obowiązek przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów interwencji zrealizowanych po wprowadzeniu zaostrzonych przepisów.

Ulica Sowice

Strażnicy rejonowi bardzo często są w miejscach, w których nieuczciwi ludzie pozbywają się odpadów. Czasami są to wręcz sterty śmieci, a czasami, tak jak w opisanej sytuacji, kilka drobnych odpadów.

Kierowca chciał posprzątać samochód, a więc wyrzucił torbę z odpadami na pobocze ul. Sowice. Miał pecha, gdyż w pobliżu był strażnik rejonowy Referatu Nowe Miasto i wszystko widział.

W tym przypadku mężczyzna "skorzystał" już  z nowych przepisów i został ukarany najwyższym mandatem w wysokości 500 zł, a dodatkowo musiał posprzątać wyrzucone śmieci. Dla tego kierowcy było to najdroższe sprzątanie samochodu.

Ulica Świętego Jerzego

Zanieczyszczony chodnik wokół szkoły był powodem interwencji strażniczki rejonowej Referatu Wilda. Tym razem wystarczyło zwrócenie uwagi na zaniechanie obowiązków i chodnik szybko został posprzątany.

Ulica Kamienna

Gromadzony wzdłuż pobocza drogi gruz wymieszany z odpadami miał posłużyć do utwardzenia drogi gruntowej. Zakończyło się sprzątaniem i mandatem.

                                                                                                                     

Ulica Główna

Śmieci pochodzące z opróżnionej piwnicy wylądowały na poboczu drogi - strażnik rejonowy po przejrzeniu zawartości i rozpytaniu okolicznych mieszkańców dotarł do sprawcy wykroczenia. Funkcjonariusz wystawił mandat i nakazał natychmiastowe uprzątnięcie wysypiska. Po wyznaczonym terminie właściciel odpadów przedstawił strażnikowi rachunek od firmy wywozowej.

Zaostrzone przepisy

Najniższy mandat za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych publicznie, dróg, terenów kolejowych, lasów czy gruntów polnych to 500 zł, z możliwością nakazania obowiązkowego sprzątania terenu.

Jeżeli czyn sprawcy polega na: zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu odpadów ciekłych do gruntu w lasach lub składowaniu w lesie odpadów, to zostanie skierowany do Sądu wniosek o ukaranie, a sprawca będzie podlegał karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Skalę problemu obrazują statystyki strażników w Poznaniu:

  • doprowadzają do usunięcia blisko 1000 dzikich wysypisk odpadów rocznie
  • w ubiegłym roku, za nielegalne składowanie odpadów i zaśmiecanie miejsc publicznych takich jak lasy, pobocza dróg i inne, funkcjonariusze ukarali ponad 800 osób.

sieci społecznościowe