Podsumowanie minionego tygodnia

W dniach od 7 do 13 września służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 504 zgłoszenia, a narastająco, od początku roku, jest ich już 50 020. Miniony tydzień to między innymi kontrole placów budowy, działania profilaktyczne w rejonach wprowadzanych zmian w organizacji ruchu oraz psy bez obowiązkowych szczepień ochronnych.

Ilustracja do podsumowania minionego tygodnia (fot. SMMP)
Ilustracja do podsumowania minionego tygodnia (fot. SMMP)

Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego (817 zgłoszeń), pocztą elektroniczną przekazali 518 spraw, a 169 zgłoszeń listownie bądź osobiście.

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców (869), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu funkcjonariusze wystawili 335 wezwania dla kierowców, w 388 przypadkach na koła samochodów założyli blokady, a w kolejnych 23 interwencjach, samochody utrudniające ruch i zagrażające bezpieczeństwu, odholowali na parkingi strzeżone. W pozostałych przypadkach kierowcy zostali ukarani w trakcie interwencji patrolu. Obok wymienionych działań strażnicy zlecili również odholowanie na parking strzeżony 5 wraków.

W zawiązku z zaplanowanym na 12 września wydarzeniem kulturalnym, na drogach bezpośrednio przylegających do skweru Eki z Małeki, zarządca drogi wprowadził czasową zmianę w organizacji ruchu. Wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów z tabliczką, z holownikiem oznaczał, że pozostawione w sobotę samochody będą odholowane na parking strzeżony. Wcześniej zamontowane oznakowanie oraz akcja informacyjna przeprowadzona przez strażników Referatu Grunwald przyniosły oczekiwany efekt - zlecono odholowanie tylko 6 samochodów.

Budowy, z uwagi na charakter wykonywanych prac oraz zaniedbania porządkowe, powodują dla mieszkańców liczne uciążliwości. Nad przestrzeganiem czystości i porządku czuwają strażnicy rejonowi. Czynności kontrolne prowadzone są w całym mieście. Jezdnie pokryte błotem, walające się śmieci, zniszczone trawniki, ciężarówki parkujące na chodnikach - to najczęściej powtarzające się uwagi mieszkańców sąsiadujących z terenem budowy. Chaos i bałagan - tak tylko można określić wygląd wielu zlustrowanych terenów. Posypały się liczne mandaty, zapowiedziano powtórne kontrole.

Posiadanie zwierzęcia, a w szczególności psa, zawsze wiąże się z licznymi obowiązkami. Jednym z nich jest szczepienie ochronne przeciw wściekliźnie. Coraz częściej okazuje się, że właściciele psów "zapominają" o tym ustawowym obowiązku. Potwierdzają to interwencje strażników. Tylko w pierwszym półroczu, na blisko 100 interwencji związanych z psami, aż w 27 przypadkach zwierzęta te nie były zaszczepione. We wszystkich przypadkach, w których strażnicy ujawniają brak obowiązkowych szczepień ochronnych psów, ich właściciele są zobowiązani do przedstawienia potwierdzenia wykonania tego obowiązku.

Z innych interwencji między innymi:

  • funkcjonariusze w 172 przypadkach interweniowali wobec zwierząt - najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki,
  • 102 zgłoszenia dotyczyły wysypisk odpadów komunalnych oraz niszczenia zieleni,
  • zakłócanie porządku publicznego było powodem 126 interwencji. W większości zgłoszeń uciążliwości dla mieszkańców powodowały osoby spożywające alkohol,
  • 83 zgłoszenia mieszkańców dotyczyły zagrożeń zdrowia lub życia - najczęściej strażnicy interweniowali wobec bezdomnych nadużywających alkoholu,
  • odpowiednim służbom zgłosili 38 awarii technicznych.