Podsumowanie minionego tygodnia

W dniach od 25 do 31 maja służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 298 zgłoszeń. Miniony tydzień nadal zdominowany był zaangażowaniem strażników na rzecz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas przemieszczania się. Patrole straży były obecne w parkach, poznańskich lasach, najczęściej uczęszczanych drogach rowerowych czy leśnych parkingach. Kolejny raz wizytowali miejsca bytowania bezdomnych oraz uczestniczyli w akcjach rozdawania żywności.

Zdjęcie obrazujące pracę strażników w minionym tygodniu
Zdjęcie obrazujące pracę strażników w minionym tygodniu

Zwracaliśmy szczególną uwagę na obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie bezpiecznych odległości. Duży nacisk strażnicy kładli na informowanie mieszkańców o ciągle panującym zagrożeniu ze strony koronawirusa, zwłaszcza, że wraz z nadejściem czerwca rząd zapowiedział zniesienie konieczności zakrywania ust i nosa w przestrzeni otwartej, pod warunkiem dystansowania się. Obowiązek ten nadal będzie wymagany w miejscach publicznych zamkniętych, takich jak sklepy, komunikacja publiczna czy urzędy.

Do innych zadań wykonywanych przez strażników związanych z panującą epidemią koronawirusa należały:

  • wizytacja niemieszkalnych miejsc przebywania bezdomnych. Zadanie to wykonywali wspólnie z pracownikami MOPR. Z inicjatywy strażników, bezdomnym z terenu Nowego Miasta oraz Piątkowa i Winograd, przekazali maseczki. Zadanie to było możliwe dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne oraz Zarządu Transportu Miejskiego. Dodatkowym efektem prowadzonych wizytacji było przeniesienie bezdomnego mężczyzny z koczowiska w samochodzie osobowym do Ośrodka dla bezdomnych.
  • dbałość o organizację i bezpieczeństwo w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim, ul. Libelta oraz ul. Gronowej - strażnicy sprawdzali zgodność przybyłych petentów z listą umówionych spotkań, pomagali w sprawach wyłączonych z obowiązku rejestracji elektronicznej, a używając zdalnych termometrów pomagali przy pomiarach temperatury ciała zarówno pracowników jak i petentów;
  • pomoc przy akcjach wydawania posiłków dla osób ubogich i bezdomnych, między innymi brali udział w akcji "Zupa na Głównym". Strażnicy zwracali uwagę na dystansowanie się i zakrywanie ust i nosa;
  • wykorzystując urządzenia nagłośniające w radiowozach, odczytywali komunikat informujący mieszkańców o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa przy przemieszczaniu się.

Z innych działań realizowanych w minionym tygodniu należy podkreślić:

  • coraz więcej interwencji strażnicy podejmują wobec osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem - w minionym tygodniu 32 osoby ukarali mandatami, a 15 przekazali pod opiekę Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych,
  • strażnicy Referatu Interwencyjno - Drogowego zauważyli kolizję drogową samochodu osobowego z rowerzystą - natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej rowerzyście, który leżał na środku torowiska tramwajowego. Do czasu przybycia Zespołu ratownictwa medycznego i Policji funkcjonariusze zabezpieczali miejsce zdarzeni;
  • Komendant SMMP ogłosił podsumowanie konkursu plastycznego  p.t. "Szanuję - NIE hej tuję!". Konkurs adresowany był do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w prowadzonych przez strażników Zespołu Profilaktyki SMMP profilaktycznych zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych oraz możliwych zagrożeń, a także odpowiedzialności osób korzystających ze społecznościowych mediów, jak również innych aktywnych aplikacji i kanałów komunikacyjnych;
  • zwierzęta wymagające pomocy człowieka (167 interwencji) oraz ochrona środowiska i gospodarka odpadami (103 interwencje) to problemy, z którymi bardzo często zwracają się mieszkańcy. Wysypiska odpadów komunalnych, ranne ptaki oraz bezpańskie psy, to przykłady najczęstszych zgłoszeń;
  • nadal mieszkańcy najczęściej zgłaszają nieprawidłowo zaparkowane samochody (689). Powtarzające się ulice występują  w rejonie centrum Wildy - Fabryczna, Sikorskiego, Robocza, Czarneckiego, Wierzbięcice czy Przemyslowa, to przykłady ulic wskazywanych do kontroli. W wyniku podjętych działań wzmożonych,  strażnicy ujawnili 94 nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. W 9 przypadkach zastosowano pouczenia. Najczęściej samochody były pozostawione na drodze objętej zakazem zatrzymywania się. W jednym przypadku, przy ul. Spychalskiego, samochód blokował przejście dla pieszych. Strażnicy zlecili usunięcie go na parking strzeżony. Kara w wysokości 840 zł (300 zł mandat, 500 zł koszty holowania i 40 zł za rozpoczętą dobę na parkingu), niech będzie przestrogą dla wszystkich lekceważących podstawowe zasady ruchu drogowego.