Operatorzy monitoringu miejskiego

W minionym roku operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 7 192 zdarzenia, wymagające interwencji Straży Miejskiej lub Policji. Praca operatorów bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Foto archiwum SMMP - grafika artykułu
Foto archiwum SMMP

W 2020 roku operatorzy przekazali ogółem 7 192 zgłoszenia wymagające podjęcia interwencji, z czego 6 211 do realizacji przez patrole Straży Miejskiej, a 981 przez Policję. W wyniku natychmiast podjętych interwencji policjanci zatrzymali 245 osób, sprawców przestępstw, w tym osób poszukiwanych listami gończymi oraz posiadających substancje narkotyczne.

Zgłoszenia w podziale terytorialnym

Siedziby poszczególnych stanowisk operatorów usytuowane są w komisariatach Policji. Najwięcej, bo aż 3 332  zaobserwowanych zdarzeń, było w ścisłym centrum, w rejonie działania KP  Stare Miasto. Dla porównania, na terenie KP Grunwald  ujawniono ich 1 005, a w pozostałych częściach miasta (Jeżyce, Wilda, Północ, Nowe Miasto) po ok. 700. 

Przyczyny zgłoszeń

  • zdecydowana większość zdarzeń wiązała się ze spożywaniem alkoholu, bądź innych podobnie działających środków i zachowaniem ludzi po spożyciu ich nadmiernej ilości - ponad 2 920 zgłoszeń,
  • 1 082 zgłoszenia dotyczyły osób leżących w miejscach publicznych. Większość z nich, z różnych przyczyn, wymagała natychmiastowej pomocy medycznej,
  • awarie i uszkodzenia infrastruktury drogowej, np. sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, to kolejne 977 zgłoszeń,
  • czystość ulic i chodników, a w szczególności porządek w punktach węzłowych dla komunikacji publicznej, to 770 zgłoszeń,
  • zakłócanie porządku publicznego poprze bójki, rozboje czy zaczepianie przechodniów, było powodem 271 zgłoszeń,
  • dewastacje mienia oraz niszczenie infrastruktury miejskiej przez malowanie tagów, nielegalne graffiti czy  plakatowanie, to kolejne 123 zdarzenia,
  • parkowanie pojazdów na torowiskach tramwajowych bądź w innych miejscach blokując ruch pojazdów i pieszych, to 225 zgłoszeń.

Miejski system monitoringu wizyjnego obsługiwany jest przez cywilnych pracowników straży. Siedziby poszczególnych stanowisk usytuowane są w komisariatach Policji. Operatorzy pracują w systemie całodobowym i mają do dyspozycji 978 kamer (dane wg stanu na koniec 2020 roku). Często wykorzystywali dostęp do wszystkich kamer rozmieszczonych w mieście, co umożliwiało im obserwację drogi przemieszczania się sprawców wykroczeń i przestępstw. Natomiast korzystając z kontaktu radiowego na bieżąco informowali funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, gdzie i wobec kogo mają interweniować.

W okresie zimy obserwatorzy wielokrotnie ratują życie osobom, które z różnych przyczyn leżą na wolnym powietrzu i wymagają pomocy medycznej.

sieci społecznościowe