Niebezpieczny wrak na parkingu

Nietypową interwencję realizował strażnik rejonowy Referatu Jeżyce - na parkingu przed szkołą podstawową stał wrak samochodu osobowego z butlami gazu propan-butan. Dodatkowo teren parkingu nie miał zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

Parking przed Szkołą Podstawową przy ul. Druskiennickiej - grafika artykułu
Parking przed Szkołą Podstawową przy ul. Druskiennickiej

Jeżyce, Szkoła Podstawowa przy ul. Druskienickiej:

 - na parkingu przed szkołą podstawową stoi wrak samochodu osobowego. Jest otwarty, a w środku znajdują się butle 11 kg  z gazem! Wkrótce rozpoczęcie roku szkolnego, prosimy o interwencję!

Takie zgłoszenie do Straży Miejskiej przekazali mieszkańcy, radni Rady Osiedla Podolany.  

Sprawą zajął się strażnik rejonowy. Interwencja od samego początku była nietypowa, ponieważ butle w pojeździe mogły stanowić zagrożenie, a droga wewnętrzna, na której wyznaczono parking, w chwili zgłoszenia nie była objęta stałą organizacją ruchu.

Po przeprowadzonej konsultacji ze Strażą Pożarną okazało się, że butle nie stanowią zagrożenia.

W tym czasie zarządca terenu zatwierdził stałą organizację ruchu wprowadzając na drogach wewnętrznych przy szkole Strefę ruchu. Oznacza to, że na tym terenie w pełni obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W takim stanie rzeczy strażnik rejonowy wezwał holownik i wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nieużywanego na parking strzeżony (podstawa prawna art. 50a wspomnianej ustawy).

Przed szkołą przy ul. Druskienickiej jest bezpieczniej, a zasady korzystania z dróg wewnętrznych, po wprowadzeniu Strefy ruchu, stały się jasne i czytelne.

sieci społecznościowe