"Laweta" w służbie strażnika

W 2020 roku, z miejsc zabronionych, w których pozostawione samochody utrudniały ruch bądź zagrażały bezpieczeństwu, strażnicy zlecili odholowanie na parkingi strzeżone 1847 samochodów! Parkowanie na zakazie zatrzymywania się, w bramach wjazdowych, czy na kopertach dla niepełnosprawnych, to najczęściej powtarzające się miejsca interwencji strażników.

ul. 28 Czerwca 1956r - blokowanie chodnika - grafika artykułu
ul. 28 Czerwca 1956r - blokowanie chodnika

Najwięcej, bo aż 1236 pojazdów zostało usuniętych z dróg objętych zakazem zatrzymywania się z tabliczką, z holownikiem. W większości strażnicy musieli interweniować w obszarach, w których zmieniana była organizacja ruchu z powodu prac budowlanych, przebudowy dróg czy wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania.

Aż 287 samochodów strażnicy usunęli z bram wjazdowych, a kolejne 150 z miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Inne miejsca, z których strażnicy w 2020 r. usuwali samochody to: chodniki (49), skrzyżowania (73) i przejścia dla pieszych (16).  Było także kilkanaście interwencji wobec samochodów pozostawionych na drogach rowerowych, torowiskach tramwajowych, czy w sposób utrudniający ruch innych pojazdów.

Opisane przypadki szczegółowo reguluje art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym. W takich sytuacjach kierowca naraża się na srogie konsekwencje finansowe - mandat oraz koszty transportu i przechowania samochodu na parkingu to nawet 1040 zł w przypadku nieprawnego zajęcia koperty dla osób niepełnosprawnych.

Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie dróg i stosowanie się do obowiązujących zasad organizacji ruchu.

sieci społecznościowe