"e-profilaktyka" działa!

Strażnicy miejscy z zespołu profilaktyki zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach zamienili na współpracę zdalną - uruchomiono "e-profilaktykę". Są pierwsze efekty.

"e-profilaktyka" - prace uczniów
"e-profilaktyka" - prace uczniów

Zaproponowana przez nas "e-profilaktyka" funkcjonuje. Uczniowie szkół podstawowych, oprócz zdalnej realizacji zajęć programowych, korzystają z propozycji działań profilaktycznych przygotowanych przez strażników z Zespołu Profilaktyki. We współpracy ze szkolnymi pedagogami i nauczycielami, uczniowie aktywnie uczestniczą w "e-pogadankach, prelekcjach", których tematyka jest zbieżna z przedmiotowymi zajęciami na poszczególnych etapach nauczania. Nauczyciele określają tematykę omawianych zagadnień i uznając za przydatne, umożliwiają uczniom dostęp do tematycznych materiałów przygotowanych przez Straż Miejską.

Przykładowo: w jednej z klas SP nr 66, podczas lekcji wychowawczej, uczniowie uczestniczyli w "e-pogadance" strażniczki, zapoznając się z prezentacją dotyczącą cyberprzemocy. Natomiast w SP nr 34, z okazji Dnia Ziemi, dyskutowano o segregacji odpadów, jako jednym z pożądanych i skutecznych sposobów dbania o nasze środowisko. Finalnie uczniowie wykonali prace plastyczne, akcentujące troskę młodych ludzi o Ziemię przez dbałość o najbliższe otoczenie.