Dzień Kobiet - strażnicy w spódnicach

10 lat temu na 260 pracowników Straży Miejskiej przypadało 25 pań. Dzisiaj poznańska SM zatrudnia 306 pracowników, a wśród nich 140 kobiet!

Kobiety w poznańskiej SM - zdjęcia archiwalne - grafika artykułu
Kobiety w poznańskiej SM - zdjęcia archiwalne

"Co dziesiąty strażnik miejski w Poznaniu nosi spódnicę. Kobiety w Straży Miejskiej nie tylko siedzą za biurkiem, nie tyko naprowadzają radiowozy przez radiostacje, ale również biorą udział w patrolach".

Takim opisem funkcji pełnionych przez kobiety w strukturach Straży Miejskiej, 8 marca 2002 roku, rozpoczynał się artykuł opublikowany w Gazecie Poznańskiej.

Dzisiejsza SM to całkowicie inna, odmieniona formacja. Chociaż na przestrzeni ostatniej dekady wzrost zatrudnienia ogółu pracowników wyniósł niecałe 20% (z 260 w 2002 roku do 306 w 2022 r.), to liczba kobiet pracujących w szeregach poznańskiej SM wzrosła ponad pięciokrotnie (z 25 w 2002 r. do 140 w 2022r.).

Dzisiaj Panie w mundurze strażnika można spotkać niemal na każdym kroku, na każdym stanowisku - od zastępcy Komendanta, poprzez kierowników Referatów, aż po dyżurnych nadzorujących pracę patroli, strażników interweniujących we wszystkich dziedzinach, szerzących profilaktykę, obserwujących obrazy z kamer Monitoringu Miejskiego, prowadzących księgowość i kancelarię jednostki oraz obsługi technicznej.

Wszystkim Paniom, w dniu Święta Kobiet, składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia w pracy oraz życiu osobistym!

sieci społecznościowe