Działania zespołu strażników z referatu Ekopatrol w 2023 roku

Realizacja zadań z zakresu ekologii, przewóz zwierząt, monitoring spalania odpadów, czy monitorowanie nieruchomości pod kątem prawidłowości gospodarowania odpadami. To tylko niektóre zadania z jakimi na co dzień spotykają się strażnicy z referatu Ekopatrol.

SMMP-Ekopatrol - grafika artykułu
SMMP-Ekopatrol

W 2023 roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli do realizacji 72 588 zgłoszeń od mieszkańców. Z liczby tej 14 331 zgłoszeń dotyczyło ochrony środowiska.

Spalanie:

W 2023 roku strażnicy przeprowadzili 1 165 kontroli w zakresie spalania substancji zabronionych w domowych instalacjach grzewczych oraz w ogniskach. W 317 przypadkach strażnicy zastosowali środki prawne, w 9 przypadkach wątpliwych funkcjonariusze pobrali próbki popiołów i przekazali je do badań laboratoryjnych.

Niezależnie od opisanych działań strażnicy sprawdzali jakość stosowanych paliw stałych. W tym zakresie ujawnili 42 nieprawidłowości (30 osób ukarano mandatami, 12 pouczono).

Zwierzęta:

 • do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przekazali  1 075 ptaków oraz inne małe zwierzęta (jeże, zające)  wymagające pomocy,
 • do Schroniska dla Zwierząt przekazali 268 bezpańskich psów i 138 kotów
 • 228 postępowań mandatowych, 34 pouczenia i 5 wniosków do sądu zastosowano wobec właścicieli psów
 • współpracując z CZK sprawdzali zgłoszenia mieszkańców dotyczące pojawienia się w rejonach zurbanizowanych zwierząt żyjących dziko (najczęściej dzików i lisów) 19 spraw przekazali do CZK UMP.

Czystość, gospodarka odpadami:

 • doprowadzili do usunięcia 612 pojazdów, których stan wskazywał, że są nieużywane
 • ujawnili 801 i spowodowali usunięcie przez samych sprawców 71 nielegalnych wysypisk odpadów. Winni zaśmiecania zostali ukarani najwyższymi mandatami i ponieśli koszty porządkowania,
 • 180 spraw zostało przekazanych do Zarządu Zieleni Miejskiej
 • interweniowali wobec 2 402 osób niszczących roślinność. W zdecydowanej większości byli to kierujący pojazdami,
 • podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie czystości i porządku przekazali 1 080 miejsc wymagających uporządkowania.
 • Przeprowadzili 5 253 kontrole placów budów - w 203 lokalizacjach

Z innych działań, w ramach czystości i ochrony środowiska strażnicy:

 • sprawdzali wykonanie obowiązków związanych z deratyzacją,
 • sprawdzali na terenie posesji prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi stałymi i ciekłymi,
 • potwierdzali zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń cieków i akwenów,
 • sprawdzali tereny rekreacyjne, obszary wodne i place zabaw pod kątem przygotowania do sezonu wiosenno - letniego.