Dworzec Autobusowy "pod lupą" strażników

Samochody osobowe jeżdżące po drogach przeznaczonych dla autobusów, blokowanie ruchu, palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych - jeszcze miesiąc temu taka była codzienność na terenie Dworca Autobusowego. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wystąpił do Straży Miejskiej z prośbą o zdyscyplinowanie kierowców i podróżnych.

Dworzec Autobusowy w Poznaniu - droga wjazdowa - grafika artykułu
Dworzec Autobusowy w Poznaniu - droga wjazdowa

Na prośbę administratora Dworca Autobusowego, w drugiej połowie lutego, strażnicy miejscy przystąpili do dyscyplinowania kierowców, którzy nagminnie łamali przepisy z zakresu porządku w ruchu drogowym. Samochody osobowe wjeżdżały na teren dworca z Ronda szczęśliwej podróży drogą przeznaczoną tylko i wyłącznie dla komunikacji autobusowej. Kierujący po drodze musieli zignorować dwa znaki drogowe, którenie dotyczą autobusów: zakaz skrętu w prawo oraz zakaz ruchu. Decydując się na ten manewr kierowcy musieli przejechać pomiędzy peronami łamiąc kolejne zakazy wjazdu i zatrzymywania się.

Cena za to przewinienie jest wysoka: mandat do 500 zł oraz 5 pkt. karnych.

Kolejnymi problemami z jakimi zmaga się Dworzec Autobusowy to nagminnie występujące palenie papierosów, spożywanie alkoholu, a co za tym idzie zaśmiecanie dworca, powodowane przez samych podróżnych. W tych przypadkach również efektem obecności strażników są kary dyscyplinujące, nawet do 500 zł.

W pierwszym miesiącu strażnicy interweniowali blisko 200 razy! Obecnie tych interwencji jest coraz mniej co świadczy o skutecznym działaniu strażników miejskich. Apelujemy do wszystkich korzystających z Dworca Autobusowego o przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz o dbanie o wspólną przestrzeń Dworca, bo jest to wizytówka Miasta oraz jego mieszkańców.

sieci społecznościowe