Budowy pod kontrolą.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie budowy jest jej kierownik, a kiedy dochodzi do niedopełnienia obowiązków nakładane są mandaty.

Straż miejska
ul. Naramowicka

Strażnicy miejscy z referatu Północ przeprowadzili kontrolę dotyczącą zanieczyszczenia jezdni błotem przez wyjeżdzające pojazdy z budowy na ulicę Naramowicką. Strażnik nałożył na kierownika budowy mandat i jednocześnie poinformował go  o uprzątnięciu drogi z błota.  Funkcjonariusz zapowiedział także ponowną kontrolę.

Podobne kontrole placów budowy trwają także w innych częściach miasta. W ostatnim czasie przeprowadzili je strażnicy m.in. ze Starego Miasta i Grunwaldu.

W 2019 roku strażnicy, w ramach realizowanych codziennych zadań i interwencji przeprowadzili  4 645 kontroli 137 budów i terenów do nich przylegających. Kontrole te głównie dotyczyły czystości ulic oraz stosowania zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów z terenów inwestycji. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały nałożeniem 173 mandatów i 5 pouczeń.  Najwięcej, bo 3740 kontroli przeprowadzili strażnicy ze Starego Miasta, Grunwaldu 351 i Nowego Miasta 338.