Bezpiecznym być

Wczoraj w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 przy ul. Nieszawskiej odbył się uroczysty finał konkursu "Bezpiecznym być" oraz podsumowanie programu profilaktycznego pod tym samym tytułem.

Bezpiecznym być
Bezpiecznym być

"Bezpiecznym być" to nowy projekt Straży Miejskiej Miasta Poznania, który promuje bezpieczne zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Projekt skierowany jest do uczniów szkół specjalnych z terenu Poznania. Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez strażników miały za zadanie wspomagać uczniów w osiągnięciu większej samoświadomości i samodzielności - dziś strażnicy podsumowali pierwszą edycję programu oraz przeprowadzili finał konkursu pod tą samą nazwą. Uczniowie mieli do przygotowania plakat - prace plastyczne tematycznie związane z zajęciami, w ramach programu Bezpiecznym być.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody i upominki - wygranymi są wszyscy!

Podczas finału dostępne były stoiska przygotowane przez różne instytucje, które odmieniają słowo bezpieczeństwo w życiu codziennym.

W szkołach specjalnych stosuje się takie same metody pracy dydaktyczno - wychowawczej jak w szkołach ogólnodostępnych, jednak szczególny nacisk kładzie się na indywidualizację pracy z każdym uczniem, poświęcając mu odpowiednio więcej uwagi i dostosowując informacje do jego możliwości. Strażnicy miejscy z Zespołu Profilaktyki starali się, by materiał spotkań profilaktycznych był przedstawiony w sposób jasny i czytelny, a metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne uwzględniały specyfikę funkcjonowania ucznia wynikającą z jego niepełnosprawności. Tematy poszczególnych zajęć strażnicy wcześniej uzgodnili z pedagogami poszczególnych szkół.