Kontrole TAXI

Od początku roku strażnicy skontrolowali 1295 taksówek osobowych ujawniając 241 uchybień. Posypały się mandaty. Najczęściej brakowało oznakowania zewnętrznego pojazdów, naklejki z kodem QR i cennika.

Wrześniowe kontrole taksówek - grafika artykułu
Wrześniowe kontrole taksówek

Kontrole taksówek osobowych mają na celu sprawdzenie legalności i rzetelności w zakresie świadczenia usług transportu ludności. Od początku roku strażnicy skontrolowali 1295 pojazdów. Wszystkie czynności przeprowadzili na postojach dla TAXI. Najwięcej, bo aż 295 zlustrowanych taksówek, było na terenie Referatu Wilda.

Strażnik czynności kontrolne rozpoczyna od sprawdzenia oznakowania zewnętrznego pojazdu, a następnie uruchamia aplikację w smartphonie - po wczytaniu kodu QR i zalogowaniu się, otrzymuje informację o ewentualnych nieprawidłowościach dotyczących braku aktualnych:

- badań lekarskich,

- legalizacji licznika,

- przeglądu technicznego pojazdu,

- licencji do wykonywania zarobkowego przewozu osób,

- a także zgodności stosowanego cennika z wywieszoną informacją.

Najczęściej strażnicy ujawniali brak obowiązkowego oznakowania zewnętrznego pojazdów (133 przypadki) oraz brak naklejki z kodem QR (45 przypadków). Z innych uchybień najczęściej powtarzały się takie jak brak cennika, legalizacji licznika oraz uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

sieci społecznościowe