Piotr Będziewski

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bloki budowane w systemie tzw. wielkiej płyty stanowią podstawę osiedla. Jest to jedno z najliczniej zaludnionych osiedli stanowiących tzw. północną sypialnię Poznania. Układ komunikacyjny opiera się na licznych drogach wewnętrznych połączonych z siecią dróg układu podstawowego Poznania, między innymi z ul. Lechicką, Obornicką czy Księcia Mieszka I. Należy podkreślić, że osiedla administrowane przez Piątkowską Spółdzielnię Mieszkaniową wyróżniają się dużym porządkiem komunikacyjnym zapewnionym przez liczne naziemne parkingi oraz oznakowanie dróg wewnętrznych umożliwiające skuteczne interweniowanie straży miejskiej

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. doprowadził do usunięcia 10 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie były używane od długiego czasu;
  2. doprowadził do usunięcia koczowiska bezdomnych pod wiaduktem trasy tramwajowej PST