Krzysztof Kamiński

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osiedle Ogrody charakteryzuje się zwartą zabudową mieszkaniową mieszaną - od budownictwa jednorodzinnego poprzez kompleksy bloków różnej wysokości. Układ komunikacyjny ściśle związany jest z sąsiednim osiedlem Jeżyce i oparty jest na dwóch szerokich ulicach (Dąbrowskiego i Bukowskiej) połączony licznymi wąskimi uliczkami. Niemal każde wolne miejsce zajęte jest przez zaparkowane pojazdy. Duży wpływ na charakter osiedla ma węzeł komunikacyjny zlokalizowany przy pl. Waryńskiego, obiekty służby zdrowia usytuowane przy ulicach Szamarzewskiego i Szpitalnej, zabytkowy cmentarz Nowina oraz kompleks akademicki przy ul. Szamarzewskiego. Natomiast tereny zielone osiedla to Ogród Botaniczny i duży kompleks Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Miejsca, które strażnik objął szczególną uwagą to:

  • plac Waryńskiego - najpoważniejsze problemy w tym rejonie generuje bardzo duża ilość osób korzystających z węzła przesiadkowego a także sporo punktów handlu detalicznego.
  • ul. Szpitalna -  w tym rejonie znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu jest bardzo trudne. Osoby, które przyjeżdżają do szpitali, na cmentarz bądź do uczelni, nagminnie pozostawiają samochody w miejscach zabronionych. Rodzi to sprzeciw wielu mieszkańców osiedla.

W pierwszym półroczu strażnik doprowadził do usunięcia 12 wraków pojazdów oraz przeprowadził kompleksowa kontrolę punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych. Między innymi zwracał uwagę na zakaz sprzedaży wymienionych artykułów osobom nieletnim oraz na obowiązek informowania o szkodliwości w/w wyrobów i zakazach sprzedaży nieletnim. Każdorazowo kontrole te połączone były z dyscyplinowaniem osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem.

Jednym z tzw. zadań stałych jakie strażnik realizuje w trakcie codziennej służby są sprawy porządkowe. Funkcjonariusz na bieżąco przekazuje podmiotom władającym terenami zielonymi uwagi gdzie występują uchybienia. Określa zakres prac, uzgadnia termin ich wykonania a następnie sprawdza czy wszystko zostało zrobione.

Oto kilka przykładów:

  1. u zbiegu ulic Szamotulskiej i Szamarzewskiego strażnik ujawnił nielegalne składowisko odpadów wielkogabarytowych. Po przeprowadzeniu rozmowy z właścicielem terenu zgromadzone meble przetransportowano do gradowiska. Podobne interwencje strażnik przeprowadził przy ul. Engenstroma 12, Szpitalnej 26 oraz za przystankiem tramwajowym przy pl. Waryńskiego. We wszystkich przypadkach podrzucone śmieci uporządkowali właściwi zarządcy terenów;
  2. często zdarza się, że pojazdy wyjeżdżające z budowy zanieczyszczają błotem jezdnię. Tak było przy ul. Wilkońskich oraz przy ul. Nałkowskiej. Natychmiastowa reakcja strażnika oraz zastosowane środki prawne doprowadziły do bezzwłocznego usunięcia błota z jezdni a w kolejnych dniach do systematycznego sprzątania jezdni;
  3. uszkodzona pokrywa studzienki technicznej telekomunikacyjnej, jaką strażnik ujawnił przy ul. Dąbrowskiego, stanowi poważne zagrożenie dla spacerujących ludzi a także dla zwierząt. Niebezpieczne miejsce strażnik oznaczył taśmą i poinformował administratora o konieczności wymiany pokrywy, co zostało wykonane;
  4. wzdłuż ulicy Szamarzewskiego rosną duże drzewa liściaste. W gąszczu gałęzi strażnik zauważył odłamane duże gałęzie, które zwisały bezpośrednio nad chodnikiem. Pom interwencji w ZDM gałęzie zostały zdjęte.