Ocieplanie nie znaczy zaśmiecanie

Na os.Chrobrego trwa ocieplanie jednego z budynków.

Ocieplanie nie znaczy zaśmiecanie
Ocieplanie nie znaczy zaśmiecanie

Niestety zarówno kierownik prac jak i jego pracownicy zapomnieli, że ocieplanie nie znaczy zaśmiecanie okolicy i niszczenie zieleni. Zastosowane środki prawem przewidziane przypomniały im o tym, czego dowodem było niezwłoczne skierowanie osób do uporządkowania terenu oraz wstępnej rekultywacji uszkodzonego zieleńca.