Zdążyć przed świętami

Wiosna jest szczególną porą roku. Po jesienno - zimowych chłodach ludzie chętnie wychodzą na spacery. Okazuje się, że zamiast podziwiać przyrodę budzącą się do życia, w niektórych miejscach spacerujący zmuszeni są oglądać walające się śmieci. Porządkowanie terenów miejskich nabiera tempa.

Odpady zgromadzone na terenie przyległym do Parku Sołackiego - grafika artykułu
Odpady zgromadzone na terenie przyległym do Parku Sołackiego

Strażnicy rejonowi w poszczególnych referatach wytypowali miejsca wymagające szybkiej interwencji służb porządkowych. Na terenie Grunwaldu jest 15 takich miejsc, Wildy 12, Jeżyc 6, 10 na Nowym Mieście i 4 w centrum Starego Miasta.  Okazało się, że najczęściej zanieczyszczanymi terenami są działki miejskie. Otoczenie pętli tramwajowej i stadionu Szyca, tereny przyległe do ulic Góreckiej, Górniczej, Opolskiej, Miedzianej, Jałowcowej oraz Szwajcarskiej i Folwarcznej, a także "bar pod wierzbą" przy ul. Na Miasteczku, czy lasek przy ul. Korfantego - to tylko przykłady miejsc wymagających "miotły".

Prace porządkowe wykonywane są na bieżąco. Między innymi z terenu przyległego do Parku Sołackiego usunięto najstarsze koczowisko bezdomnych. Przez ponad 20 lat zgromadzono tam spore ilości odpadów. Po rozebraniu i usunięciu prowizorycznych zabudowań przystąpiono do wywożenia odpadów. Tylko w ciągu ostatnich 3 dni, na zlecenie Uniwersytetu Adama Mickiewicza (obecnego zarządcy terenu), wywieziono 16 kontenerów odpadów!

Do sezonu przygotowane są służby porządkujące tereny nadwarciańskie - od początku marca obszar ten jest już w stałym utrzymaniu czystości - dostępne są duże pojemniki na odpady zmieszane i segregowane, a wzdłuż Wartostrady dostawianych jest 129 nowych pojemników na drobne odpady.  

sieci społecznościowe