Wszyscy "walczymy" z wysypiskami !

Kolejne wysypiska śmieci zostały uporządkowane. Jak wynika z danych Straży Miejskiej, problem ten niepokojąco narasta - do końca września strażnicy doprowadzili do usunięcia 815 wysypisk, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku, takich wysypisk było 770 (o 45 mniej).

Piątkowo - miejsce zanieczyszczone - grafika artykułu
Piątkowo - miejsce zanieczyszczone

Usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci jest bardzo kosztowne i w większości przypadków obciąża budżet miasta. Bardzo ważnym zadaniem dla każdego strażnika rejonowego jest ujawnienie sprawców i doprowadzenie do porządkowania. Poniżej zamieszczamy opis kilku interwencji porządkowych.

Referat Nowe Miasto:

  • strażnik rejonowy doprowadził do usunięcia odpadów komunalnych podrzuconych na terenie nieużytków przy węźle kolejowym Poznań Franowo. Okazało się, że śmieci wyrzucają tam pracownicy pobliskiej firmy, a powodem takiego postępowania nie był brak pojemników, a tylko i wyłącznie lenistwo ludzi. Pracownikom wynoszącym odpady nie chciało się przejść kilkudziesięciu metrów do miejsca, w którym stały pojemniki. Efektem interwencji strażnika był mandat i generalne porządki,
  • przy ul. Skibowej znajduje się przedszkole, a obok stoją pojemniki do gromadzenia używanej odzieży. Można powiedzieć, że dzieci od najmłodszych lat mogą obserwować zasady recyklingu odpadów jednak, jak się okazuje, nie zawsze prawidłowe. Ktoś obok pojemników podrzucił śmieci z domowych porządków licząc na to, że "za darmo" pozbędzie się niechcianych przedmiotów. Nic bardziej mylnego. W rozwikłanie tej zagadki włączyli się pracownicy przedszkola. Początkowo wszystko wskazywało na bezkarność śmieciarza - niewyraźny zapis z kamer monitoringu przedszkola czy nieaktualny adres zamieszkania znaleziony w śmieciach, nie pozwoliły strażnikowi na ustalenie winnego. Dopiero przypadek pozwolił na dotarcie do sprawcy - pracownik przedszkola zauważył taki sam samochód, którym przywieziono odpady i zapisał numer rejestracyjny. Kilka dni później do siedziby Straży Miejskiej przyszedł ustalony przez strażnika kierowca, który przyznał się do podrzucenia odpadów - mandat w wysokości 500 zł oraz sprzątanie połączone z recyklingiem odpadów, to efekt współpracy na rzecz ochrony środowiska.

Referat Północ:

  • strażniczka rejonowa ujawniła dwa wysypiska odpadów - pierwsze, przy skrzyżowaniu ulicy Umultowskiej z ulicą Madziarską i drugie na skarpie przy ulicy Bożydara. W pierwszym miejscu leżały ubrania, worki z odpadami oraz części mebli, a w drugim odpady budowlane z remontu mieszkania. W obydwu przypadkach śmieci zalegały na terenach miejskich i zostały uporządkowane na zlecenie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP.

Jeżeli zobaczysz dzikie wysypisko odpadów bądź miejsce wymagające posprzątania prześlij informację poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej. Obok opisu można załączyć zdjęcia i zaznaczyć miejsce na planie miasta. Formularz obsługiwany jest w systemie on line. Informacje takie można również przekazać za pośrednictwem aplikacji zgłoszeniowej Smart City Poznań.

sieci społecznościowe