Wraki leżą na dnie oceanu, a na ulicy stoją pojazdy nieużywane

Porzucone samochody stanowią zagrożenie dla środowiska, zajmują miejsca parkingowe, do tego szpecą okolicę. Dlatego strażnicy nie ustają w działaniach dotyczących tego tematu. 

SMMP - grafika artykułu
SMMP

W 2022 roku funkcjonariusze doprowadzili do usunięcia 793 aut. Dzięki działaniom 601 z nich usunęli sami właściciel, a na podstawie zleceń zarządców dróg strażnicy usunęli z ulic Nowego Miasta i Grunwaldu - równo po 57 aut, 34 auta usunięto z terenu Jeżyc, 30 z Północy, 11 z Wildy i 3 ze Starego Miasta. Najwięcej pojazdów z terenu całego miasta, strażnicy usunęli w marcu 2022 roku - wtedy z ulic na parking odholowano 35 sztuk.

Przepisy

Według przepisów art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym straż miejska może usunąć pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest on użytkowany oraz pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, znajdujący się na drodze publicznej, w strefie ruchu oraz w strefie zamieszkania. W przypadku dróg wewnętrznych (np. parkingi, drogi osiedlowe) podstawową sprawą jest Stała Organizacja Ruchu wprowadzona przez zarządcę danego terenu, na podstawie której strażnik może podjąć czynności. 

Strażnik podczas oceny takiego pojazdu i kwalifikacji go do wywozu zwraca uwagę przede wszystkim na uszkodzone urządzenia, karoserię lub wyposażenie pojazdu (np. w wyniku kolizji, wypadku drogowego) lub na braki podzespołów: drzwi, szyb, kół, opon, świateł, a także na zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu.

Gdzie stoi auto?

Wbrew pozorom ma to bardzo istotne znaczenie, gdzie pojazd został porzucony. Jeżeli jest to droga publiczna, strażnicy miejscy przede wszystkim będą próbowali odszukać właściciela pojazdu i nakazać mu jego usunięcie. Jeżeli tak się nie stanie, to wtedy strażnik miejski usuwa pojazd na podstawie zlecenia od zarządcy drogi (np. pas drogowy) lub administratora terenu (np. z drogi osiedlowej).

Ważne!

W poznańskiej straży miejskiej przyjęto zasadę, że funkcjonariusze ustalają właściciela samochodu i kontaktują się z nim. Przypominają o obowiązkach wynikających z  przepisów prawa o ruchu drogowym i wyznaczają termin doprowadzenia auta do porządku lub jego wywozu. Należy dodać, że opisane prawne uwarunkowania i zawiłości nie są jedynymi, które istotnie wydłużają czas, jaki upływa od chwili zgłoszenia do momentu usunięcia nieużywanego pojazdu. Niebagatelną rolę mają zarządcy dróg, zarówno publicznych jak i wewnętrznych - tylko na ich pisemny wniosek, niezależnie od wewnętrznych procedur, strażnik może zlecić odholowanie pojazdu na parking strzeżony. 

Zgłaszając jakąkolwiek interwencję do straży miejskiej, czy do policji oczekujemy natychmiastowej reakcji. W przypadku wraków tak się niestety nie dzieje, co nie oznacza, że nic w tej sprawie nie jest robione.

Jak zgłaszamy?

Porzucone pojazdy można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej straży miejskiej, telefonicznie - dzwoniąc pod numer 986 oraz e-mailowo na adres sm@um.poznan.pl

sieci społecznościowe