Wrak - jak to łatwo powiedzieć

1214 wraków usuniętych z ulic Poznania - to efekt pracy strażników rejonowych w 2018 roku. Najwięcej, bo aż 314 usunięto z terenu referatu Północ.

Za każdym wrakiem kryje się wiele godzin żmudnej pracy strażników rejonowych.

Wilda - usuwanie wraków
Wilda - usuwanie wraków

Któż z nas nie widział wraku samochodu pozostawionego na poboczu drogi lub na osiedlowym parkingu? Takie auta retro nie tylko szpecą, ale również zajmują cenne miejsca parkingowe, a co ważniejsze - często są pootwierane stanowiąc zagrożenie, i to nie tylko dla bawiących się dzieci. Zgodnie z art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, wrakiem jest pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Na co ma zwrócić uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd jako nieużywany? Czy karoseria pokryta grubą warstwą brudu jest wystarczającym powodem do usunięcia pojazdu? A może korozja nadwozia, brak powietrza w ogumieniu lub uszkodzone lusterka, będą spełniały kryteria wraka? Tego ustawodawca nie precyzuje. Za to pewnym jest, że kwalifikacja taka opiera się wyłącznie na wizualnej ocenie wyglądu zewnętrznego pojazdu i każdy przypadek należy rozważać indywidualnie.

Jeszcze kilka lat temu rocznie strażnicy doprowadzali do usunięcia ok. 500 samochodów nieużywanych. Przełom nastąpił w 2016 roku, po wdrożeniu reformy straży miejskiej.

Od tej pory liczba usuwanych wraków ciągle rośnie - 2016 r - 652, 2017 r - 1013

Wraki w liczbach:

strażnicy rejonowi w 2018 r. doprowadzili do usunięcia 1214 wraków w tym

  • 293 - odholowano na parkingi strzeżone,
  • 921 - usunęli sami właściciele po interwencji strażnika,

w podziale terytorialnym

  • Winogrady i Piątkowo - 314
  • Wilda - 268
  • Grunwald - 260
  • Jeżyce - 180
  • Nowe Miasto - 175
  • Stare Miasto - 17

Należy pamiętać o tym, że przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym mają zastosowanie tylko w obrębie dróg publicznych oraz tych dróg osiedlowych, które objęte są strefą zamieszkania bądź strefą ruchu.

Więcej na temat procedur usuwania wraków czytaj tutaj.