Wiem. Wybieram dobrze

Dzisiaj odbyła się inauguracja programu profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Poznania: Wiem. Wybieram dobrze, skierowanego do uczniów klas VII - VIII. W siedzibie SMMP gościliśmy dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych, Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oraz specjalistów z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.

Logo programu Wiem. Wybieram dobrze
Logo programu Wiem. Wybieram dobrze

Profilaktyka to przemyślane działania - nie jakiekolwiek, lecz skuteczne. Poprzez spotkania prowadzone przez strażników miejskich we współpracy z policją i wsparciem doświadczonych trenerów (certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i pracy z młodzieżą) chcemy z jednej strony zwiększyć wiedzę uczniów na temat środków uzależniających, ale z drugiej dać im również niezbędne narzędzia do dokonywania dobrych w swych konsekwencjach wyborów. Jak być asertywnym w grupach rówieśniczych, potrafić porozumiewać się z innymi w sytuacjach konfliktowych, nauczyć się rozwiązywania problemów i mieć poczucie własnej skuteczności, to podstawowe cele programu. Organizatorzy przygotowali szereg wykładów i zajęć warsztatowych. Program skupia się na wskazaniu czynników chroniących, czyli umiejętności życiowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie społecznej. Nabyta wiedza ma wskazać właściwą drogę i stać się niejako barierą do podejmowania ryzykownych decyzji, a jednocześnie pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

Program Wiem. Wybieram dobrze nie przypadkowo kierujemy do uczniów klas VII i VIII - dzisiejsi uczniowie podstawówek już wkrótce będą w szkołach średnich. Nabyta wiedza i umiejętność podejmowania właściwych wyborów z pewnością będzie im potrzebna na progu dorosłego życia.