Wagi sprawdzone

Strażnicy miejscy z Referatu Stare Miasto, wspólnie z inspektorami Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, przeprowadzili kontrolę stoisk handlowych. "Pod lupą" kontrolujących  znalazły się stoiska zlokalizowane na placu Bernardyńskim oraz na placu Wielkopolskim.

Kontrole na Starym Mieście zakończyły pierwszą turę przeglądu poznańskich targowisk.

Kontrole poznańskich targowisk - grafika artykułu
Kontrole poznańskich targowisk

We wszystkich przypadkach sprawdzano czy urządzenia wagowe posiadają aktualną legalizację. Wprowadzanie do obrotu lub użytkowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniających wymagań ustawowych, stanowi wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach, i może być karane grzywną w postępowaniu mandatowym do 500 zł.  

W czasie kontroli staromiejskich targowisk sprawdzono 28 stoisk handlowych. Tylko w 1 przypadku kontrolujący stwierdzili brak aktualnych cech legalizacji, co skutkowało nałożeniem mandatu karnego.

Jednak nie wszędzie było tak dobrze. W pozostałych częściach miasta łącznie zlustrowano 155 stoisk ujawniając 45 uchybień z zakresu legalizacji urządzeń wagowych.

Działania Straży Miejskiej i Okręgowego Urzędu Miar mają na celu dobro konsumenta. Uchybienia w zakresie legalizacji urządzeń wagowych niekiedy mogą prowadzić do nadużyć na niekorzyść kupujących, którzy w większości przypadków nie zwracają uwagi na rzeczywistą wagę produktów.  

Kontrole będą kontynuowane.

sieci społecznościowe