Wagi do kontroli

Jeżyce - rozpoczęły się kompleksowe kontrole urządzeń wagowych. Inspektorzy Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz strażnicy miejscy Referatu Jeżyce sprawdzili już pond 100 punktów handlowych.  Są pierwsze efekty, tym razem pozytywne.

Zdjęcie: poglądowe - źródło: pixabay.com - grafika artykułu
Zdjęcie: poglądowe - źródło: pixabay.com

Sklepy spożywcze, placówki pocztowe, lokale gastronomiczne, a także stoiska na targowiskach i w handlu obwoźnym - wszędzie tam używane są wagi. Kontrolerzy odwiedzili ponad 100 punktów sprzedaży na terenie Jeżyc, od ścisłego centrum w rejonie Rynku Jeżyckiego, aż po odległe Smochowice. Sprawdzano  legalizację używanych wag i odważników oraz wymagane zezwolenia związane z działalnością gospodarczą.

Efekty pierwszych kontroli wszystkich bardzo pozytywnie zaskoczyły - ujawniono tylko 9 uchybień. W 7 przypadkach stosowane urządzenia wagowe nie posiadały aktualnych znaków legalizacji, a w 2 przypadkach handlujący z ulicznych stoisk nie posiadali zgody zarządcy terenu.

Kontrole będą kontynuowane.

ABC handlującego:

  • jeżeli towar jest ważony, to wagi jak i odważniki muszą posiadać znaki aktualnej legalizacji,
  • miejsce handlu obwoźnego wyznacza właściciel terenu i wystawia stosowne pozwolenie (np. na ustawienie stoiska na Moście Teatralnym zgodę wraz z mapką sytuacyjną wystawia ZDM),
  • każdy właściciel stoiska musi posiadać zezwolenie związane z działalnością gospodarczą,
  • oferowany towar musi mieć w widocznym miejscu cenę,

 Foto: pixabay.com

sieci społecznościowe