Uciążliwy odór zlikwidowany

Strażnik rejonowy Referatu Nowe Miasto interweniował w sprawie "nieprzyjemnego zapachu", jaki dokuczał mieszkańcom Szczepankowa. Opróżniony zbiornik, wysoki mandat oraz zapewnienie o cyklicznych kontrolach, to efekt przeprowadzonej interwencji.

Szczepankowo - pierwsza wizyta strażnika - widoczne rozlewisko fekaliów zakrywa pokrywę szamba
Szczepankowo - pierwsza wizyta strażnika - widoczne rozlewisko fekaliów zakrywa pokrywę szamba

Mieszkańcy Szczepankowa skarżyli się na uciążliwy odór, jaki unosił się w okolicy ich miejsca zamieszkania. W zgłoszeniu do straży miejskiej podali przypuszczalny rejon, z którego rozchodził się ten "nieprzyjemny zapach". Sprawę wyjaśnił strażnik rejonowy Referatu Nowe Miasto. Na terenie nieruchomości mieszkalnych, podanych przez mieszkańców jako możliwe źródła odoru, funkcjonariusz skontrolował gospodarkę odpadami ciekłymi. Na terenie jednej z nich, jej właściciele nie mógł strażnikowi pokazać pokrywy szamba gdyż ta, nie tylko była zakryta chaszczami, ale przede wszystkim zalana fekaliami. W takiej sytuacji funkcjonariusz nakazał wykoszenie zarośli i opróżnienie zbiornika.

Kilka dni później przeprowadził kolejną kontrolę - tern był oczyszczony, zbiornik został opróżniony. Zlikwidowano rozlewisko fekaliów, a pokrywa zbiornika była widoczna.

500 zł mandatu i zapowiedź cyklicznych kontroli, niech będzie przestrogą na przyszłość,dla wszystkich, chcących zaoszczędzić na  usługach asenizacyjnych.

W niektórych rejonach Poznania, gospodarstwa mieszkalne nie są podłączone od sieci kanalizacji sanitarnej. W takich przypadkach nieruchomość musi być wyposażona w szczelny zbiornik do gromadzenia odpadów ciekłych. Zgromadzone odpady są usuwane na podstawie indywidualnych umów zawieranych bezpośrednio z firmą świadczącą usługi asenizacyjne. Poznański system kanalizacji obejmuje obecnie prawie 740 km kanałów sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych. Niektóre nieruchomości wyposażane są w indywidualną, przydomową oczyszczalnię ścieków.