Tydzień w straży miejskiej - wybrane aspekty

W dniach od 12 do 18 października służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 607 zgłoszeń. Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego - 755 zgłoszeń, pocztą elektroniczną przekazali 706 spraw, a 145 listownie bądź osobiście.

Miniony tydzień zdominowany był zaangażowaniem strażników na rzecz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas przemieszczania się mieszkańców.

Straż miejska - grafika artykułu
Straż miejska

Po wprowadzeniu na terenie Poznania żółtej strefy, a od soboty czerwonej, zakrywanie ust i nosa obowiązuje we wszystkich miejscach publicznych. W minionym tygodniu strażnicy duży nacisk kładli na informowanie mieszkańców o ciągle rosnącym zagrożeniu ze strony koronawirusa. Między innymi, wspólnie z pracownikami Zarządu Transportu Miejskiego, prowadzili akcje informacyjne w tramwajach i autobusach. Dodatkowo, w miarę możliwości, piesze patrole strażników przemieszczają się komunikacją miejską, a czas przejazdu wykorzystują na informowanie pasażerów o konieczności zakrywania ust i nosa.

Na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto strażnicy kolejny raz prowadzili nocne kontrole. Tym razem nie tylko sprawdzali, czy hałas emitowany z urządzeń nagłaśniających w lokalach gastronomicznych powoduje uciążliwości dla mieszkańców, ale także funkcjonowanie lokali po godz. 21. Po wprowadzeniu czerwonej strefy, ograniczeniu uległo funkcjonowanie lokali gastronomicznych, które mogą być czynne od 6:00 do 21:00, a później tylko usługi na wynos. Strażnicy nie stwierdzili żadnych uwag.

Z innych działań realizowanych w minionym tygodniu należy podkreślić:

  • uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców (1035), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu funkcjonariusze wystawili 344 wezwania dla kierowców, w 252 przypadkach na koła samochodów założyli blokady, a w kolejnych 23 interwencjach, samochody utrudniające ruch i zagrażające bezpieczeństwu, odholowali na parkingi strzeżone. W pozostałych przypadkach kierowcy zostali ukarani w trakcie interwencji patrolu. Obok wymienionych działań strażnicy zlecili również odholowanie na parking strzeżony 6 wraków,
  • coraz więcej interwencji strażnicy podejmują wobec zwierząt wymagających pomocy, bądź psów pozostających bez opieki. W minionym tygodniu aż 89 interwencji dotyczyło zwierząt. Najczęściej mieszkańcy zgłaszają uciążliwości powodowane przez dziki,
  • 175 zgłoszeń dotyczyło wysypisk odpadów komunalnych oraz niszczenia zieleni,
  • zakłócanie porządku publicznego było powodem 93 interwencji. W większości zgłoszeń uciążliwości dla mieszkańców powodowały osoby spożywające alkohol,
  • 90 zgłoszenia mieszkańców dotyczyły zagrożeń zdrowia lub życia - najczęściej strażnicy interweniowali wobec bezdomnych nadużywających alkoholu,
  • odpowiednim służbom zgłosili 41 awarii technicznych.

sieci społecznościowe