Tydzień w straży miejskiej - wybrane aspekty

W dniach od 1 do 7 czerwca służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 336 zgłoszeń. Miniony tydzień nadal zdominowany był zaangażowaniem strażników na rzecz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas przemieszczania się. Kolejny raz strażnicy wizytowali miejsca bytowania bezdomnych oraz uczestniczyli w akcjach rozdawania żywności.

Przykłady interwencji strażników
Przykłady interwencji strażników

W minionym tygodniu strażnicy duży nacisk kładli na informowanie mieszkańców o ciągle panującym zagrożeniu ze strony koronawirusa zwłaszcza, że wraz z nadejściem czerwca zniesiono konieczność zakrywania ust i nosa w przestrzeni otwartej, pod warunkiem dystansowania się. Obowiązek ten nadal jest wymagany w miejscach publicznych zamkniętych, takich jak sklepy, komunikacja publiczna czy urzędy.

Do innych zadań wykonywanych przez strażników związanych z panującą epidemią koronawirusa należały:

  • wizytacja niemieszkalnych miejsc przebywania bezdomnych. Zadanie to wykonywali wspólnie z pracownikami MOPR. Strażnicy przekazywali bezdomnym maseczki ochronne. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne. Bezdomnym przekazano kolejne 300 maseczek;
  • dbałość o organizację i bezpieczeństwo w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim, ul. Libelta oraz ul. Gronowej - strażnicy sprawdzali zgodność przybyłych petentów z listą umówionych spotkań, pomagali w sprawach wyłączonych z obowiązku rejestracji elektronicznej, a używając zdalnych termometrów pomagali przy pomiarach temperatury ciała zarówno pracowników jak i petentów;
  • pomoc przy akcjach wydawania posiłków dla osób ubogich i bezdomnych, między innymi brali udział w akcji "Zupa na Głównym". Strażnicy zwracali uwagę na dystansowanie się i zakrywanie ust i nosa przy odbieraniu żywności.

Z innych działań realizowanych w minionym tygodniu należy podkreślić:

  • coraz więcej interwencji strażnicy podejmują wobec zwierząt wymagających pomocy, bądź psów pozostających bez opieki. W minionym tygodniu aż 176 interwencji dotyczyło zwierząt. Najczęściej mieszkańcy zgłaszają uciążliwości powodowane przez dziki. W takich przypadkach strażnicy weryfikują zgłoszenia, a potwierdzone przypadki okresowo przekazują do Centrum Zarządzania Kryzysowego, w celu podjęcia dalszych działań. Odnotowaliśmy też jeden przypadek niehumanitarnego traktowania zwierzęcia - mieszkaniec, w trakcie spaceru w lesie, w okolicy ul. Łobżenickiej, zauważył psa przywiązanego do drzewa. Psa uwolnił i przekazał strażnikom Ekopatrolu. Obecnie pies przebywa pod opieką Schroniska dla Zwierząt;
  • nadal mieszkańcy najczęściej zgłaszają nieprawidłowo zaparkowane samochody (724). Powtarzające się ulice występują  w rejonie centrum Wildy - Fabryczna, Sikorskiego, Robocza, Czarneckiego, Wierzbięcice czy Przemyslowa, to przykłady ulic wskazywanych do kontroli. Na tym terenie, od ponad tygodnia, trwają działania wzmożone. Strażnicy ujawnili już 396 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Szczególną uwagę zwracają na samochody zaparkowane na skrzyżowaniach. Najczęściej pojazdy pozostawione w takich miejscach ograniczają widoczność - w minionym tygodniu, z takich miejsc, zlecono odholowanie 19 samochodów. Kara w wysokości 840 zł (300 zł mandat, 500 zł koszty holowania i 40 zł za rozpoczętą dobę na parkingu), niech będzie przestrogą dla wszystkich lekceważących podstawowe zasady ruchu drogowego.