Tydzień w straży miejskiej

Miniony tydzień to 1425 interwencji przekazanych do realizacji strażnikom na terenie całego miasta. Najwięcej interwencji (700) mieszkańcy przekazali korzystając z połączenia telefonicznego, a pocztą elektroniczną przekazali 462 sprawy.

Bus zaparkowany na 2 miejscach dla niepełnosprawnych (Grunwald) - grafika artykułu
Bus zaparkowany na 2 miejscach dla niepełnosprawnych (Grunwald)

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło ruchu drogowego - parkowanie w miejscach niedozwolonych, blokowanie lub utrudnianie przejazdu innym pojazdom to 781 interwencji.

Luzem biegające psy, ptaki wymagające pomocy człowieka czy dziki na terenach zurbanizowanych, to interwencje które w większości realizowali strażnicy z Referatu Ekopatrol - było ich 151.

Kolejne zgłoszenia dotyczyły spożywania alkoholu, spania na ławkach i pomocy osobom bezdomnym - takich interwencji strażnicy zrealizowali 132.  

Dzikie wysypiska odpadów oraz zanieczyszczenie miejsc publicznych były powodem kolejnych 106 interwencji, a zakłócanie porządku publicznego - 118.

Oto kilka przykładów:

  • przy ul. Grochowskiej, kierujący samochodem typu bus, zaparkował w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Pojazd nie tylko był bez wyłożonej karty parkingowej, ale pozostawiony ukośnie jednocześnie zablokował dwa miejsca postojowe. Strażnicy Referatu Grunwald zlecili usunięcie pojazdu na parking strzeżony, a kierowca musi liczyć się z bardzo wysokimi kosztami (800 zł mandat karny oraz koszty holowania i przechowywania na parkingu),
  • strażnicy Referatu Grunwald interweniowali w sprawie uciążliwości powodowanych dymem z ogniska. Okazało się, że mężczyzna spalał w ognisku stare meble. Natychmiastowe ugaszenie ognia, sprzątanie terenu oraz mandat w wysokości 300 zł, to efekt bezmyślnego postępowania z odpadami,
  • strażniczki Referatu Północ interweniowały w sprawie wysypiska odpadów komunalnych, które zlokalizowały na terenie leśnym, w rejonie ul. Umultowskiej. Tym razem nie udało się ujawnić sprawcy zaśmiecenia i teren został posprzątany na zlecenie Zakładu Lasów Poznańskich,
  • zespół profilaktyki nie ma wakacji - codziennie strażnicy spotykają się z dziećmi w ramach półkolonii oraz okolicznościowych festynów. W piątek, na placu Adam Mickiewicza oraz w parku przed Operą, odbył się festyn z okazji święta Policji. Strażniczki, na zaproszenie Komedy Miejskiej Policji, uczestniczyły w tym wydarzeniu. W trakcie imprezy przez zabawę uczyły najmłodszych zasad bezpieczeństwa na drodze i w życiu codziennym

sieci społecznościowe