Tydzień w straży miejskiej

W dniach od 6 do 12 lipca służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 153 zgłoszenia.  Miniony tydzień w pracy strażników, podobnie jak dwa tygodnie wcześniej podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020, zdominowany był wspomożeniem prac Miejskiego Zespołu Wyborczego i zabezpieczeniem porządku podczas przyjmowania i opracowywania dokumentacji wyborczej.

Wybory prezydenckie 2020 w Poznaniu - 2 tura
Wybory prezydenckie 2020 w Poznaniu - 2 tura

Najważniejsze zadania strażników, wspomagające prace Miejskiego Zespołu Wyborczego i zabezpieczenie porządku podczas przyjmowania i opracowywania dokumentacji wyborczej, obejmowały:

  • transport pakietów zwrotnych, w głosowaniu korespondencyjnym, do Obwodowych Komisji Wyborczych - strażnicy dowozili pakiety przekazane przez wyborców do siedzib Urzędu Miasta;
  • zapewnienie transportu dodatkowych kart do głosowania, do Obwodowych Komisji Wyborczych. Strażnicy dowozili karty do 16 OKW, a w przypadku lokalu przy ul. Różanej - dwukrotnie,
  • zapewnienie porządku w hali MTP, w miejscu, do którego wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze przywoziły protokoły z głosowania oraz pozostałą dokumentację wyborczą. Realizacja tego zadania rozpoczynała się o godz. 21:00, po zamknięciu lokali wyborczych i trwała aż do przekazania ostatniego protokołu.

Z innych działań realizowanych w minionym tygodniu należy podkreślić:

  • nieprawidłowo zaparkowane samochody (548 zgłoszenia), to najczęściej powtarzające się interwencje przekazywane przez mieszkańców. Na kierowców, którzy ignorują podstawowe przepisy drogowe, czekają wystawione wezwania, zablokowane koła lub konieczność odbioru samochodu z parkingu strzeżonego. W minionym tygodniu strażnicy wzywali pomoc drogową aż 36 razy - w 7 przypadkach odholowane zostały wraki, a w pozostałych 29 - samochody tamujące ruch lub zagrażające bezpieczeństwu innych użytkowników dróg,
  • coraz więcej interwencji strażnicy podejmują wobec zwierząt wymagających pomocy, bądź psów pozostających bez opieki. W minionym tygodniu aż 172 interwencje dotyczyły zwierząt. Najczęściej mieszkańcy zgłaszają uciążliwości powodowane przez dziki oraz bezpańskie psy,
  • zaniedbania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, nadal są powodem licznych interwencji mieszkańców. W minionym tygodniu takich spraw zgłosili 79. Nad porządkiem w trakcie Jarmarku Świętojańskiego czuwają strażnicy Referatu Stare Miasto. Funkcjonariusze sprawdzają nie tylko porządek w ruchu drogowym, ale również czystość staromiejskich uliczek, pozwolenia związane z obrotem napojami alkoholowymi oraz reagują w przypadku zakłócania ciszy i porządku publicznego,
  • w minionym tygodniu na uwagę zasługuje także praca operatorów monitoringu miejskiego, którzy ujawnili liczne przypadki spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zażywania środków odurzających,
  • zespół profilaktyki rozpoczął publikowanie materiałów profilaktycznych pod wspólnym tytułem: Wakacje - zasady mają rację!. Jest to autorski projekt strażników, mający na celu wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego podczas letniego wypoczynku. Filmy, prezentacje i wywiady obejmują takie dziedziny jak podróż pociągiem, kontakty z psami, wakacje w mieście na przykładzie zwiedzania Palmiarni Poznańskiej, bezpieczeństwo w górach, nad wodą oraz w parkach narodowych i terenach leśnych,
  • strażnicy nadal duży nacisk kładli na informowanie mieszkańców o ciągle panującym zagrożeniu ze strony korona wirusa