Tydzień w Straży miejskiej

W dniach od 11 do 17 maja służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 133 zgłoszenia. Miniony tydzień nadal zdominowany był zaangażowaniem strażników na rzecz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przemieszczania się.

Dyżur strażnika Referatu Stare Miasto - budynek przy ul. Libelta
Dyżur strażnika Referatu Stare Miasto - budynek przy ul. Libelta

Patrole straży były obecne w parkach, poznańskich lasach, najczęściej uczęszczanych drogach rowerowych, ale również na leśnych parkingach i oczywiście, w ostatnio najbardziej atrakcyjnym miejscu Poznania jakim jest "Ścieżka w koronach drzew Antoninek".
Zwracaliśmy szczególną uwagę na obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie bezpiecznych odległości. Ku zaskoczeniu wszystkich najwięcej problemów strażnicy i policjanci odnotowali w niedzielę, na parkingu przed M1. Tłumy mieszkańców zjechały na Franowo, na otwarcie Giełdy Stara Rzeźnia. Większość ludzi nie zakrywała ust i nosa, a o dystansowaniu się praktycznie nie było mowy. Decyzja strażników mogła być tylko jedna - o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Do innych zadań wykonywanych przez strażników związanych z panującą epidemią koronawirusa należały:
- dbałość o organizację i bezpieczeństwo w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim, ul. Libelta oraz ul. Gronowej - strażnicy sprawdzali zgodność przybyłych petentów z listą umówionych spotkań, pomagali w sprawach wyłączonych z obowiązku rejestracji elektronicznej, a używając zdalnych termometrów pomagali przy pomiarach temperatury ciała zarówno pracowników jak i petentów,
- pomoc przy akcjach wydawania posiłków dla osób ubogich i bezdomnych, między innymi brali udział w akcji "Zupa na Głównym". Strażnicy zwracali uwagę na dystansowanie się i zakrywanie ust i nosa,
- wizytacja niemieszkalnych miejsc przebywania bezdomnych. Zadanie to wykonywali wspólnie z pracownikami MOPR,
- wykorzystując urządzenia nagłośniające w radiowozach, odczytywali komunikat informujący mieszkańców o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa przy przemieszczaniu się.

Z innych działań realizowanych w minionym tygodniu należy podkreślić:

  • coraz więcej interwencji strażnicy podejmują wobec osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem - w minionym tygodniu 33 osoby ukarali mandatami, a 8 przekazali pod opiekę Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych,
  • strażnicy Referatu Stare Miasto udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej kobiecie, która idąc ul. Gołębią przewróciła się i doznała urazu ręki. Funkcjonariusze pomogli kobiecie i za zgodą dyżurnego przewieźli ją do najbliższego szpitala,
  • skutecznie interweniowali w sprawie zanieczyszczenia jezdni ul. Taczaka oraz w sprawie kilku wysypisk śmieci. Wszystkie sprawy zakończyły się ukaraniem sprawców oraz doprowadzeniem do stanu pierwotnego,
  • nadal mieszkańcy najczęściej zgłaszają nieprawidłowo zaparkowane samochody (548), zwierzęta wymagające pomocy (158) i wysypiska odpadów komunalnych (113).

Załączone zdjęcia wykonali strażnicy: Nowego Miasta (Franowo), Starego Miasta (UMP, Libelta) oraz Grunwaldu (Zupa na Głównym).