Tydzień w straży miejskiej

W dniach od 4 do 10 maja służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 004 zgłoszenia, a narastająco od początku roku, jest ich 27 979.  Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego - 532 zgłoszenia, pocztą elektroniczną przekazali 332 sprawy, a 140 interwencji inicjowali sami strażnicy.

Praca strażników w minionym tygodniu
Praca strażników w minionym tygodniu

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców, bo aż 453. Mieszkańcy między innymi zgłaszali zwierzęta wymagające pomocy (122 razy), czystość miejsc publicznych (89 razy) oraz osoby bezdomne (100 razy). Jednak miniony tydzień nadal zdominowany był zaangażowaniem strażników na rzecz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przemieszczania się. Patrole straży były obecne w parkach, poznańskich lasach, najczęściej uczęszczanych drogach rowerowych, ale również na leśnych parkingach i oczywiście, w ostatnio najbardziej atrakcyjnym miejscu Poznania  - Ścieżce w koronach drzew Antoninek.

- Zwracaliśmy szczególną uwagę na obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie bezpiecznych odległości. "Ścieżka w koronie drzew Antoninek" w ciągu tygodnia była praktycznie pusta, za to w sobotę i niedzielę ściągnęły tam tłumy poznaniaków. Warto podkreślić, że pomimo usytuowania obiektu na terenie lasu, zdecydowana większość zwiedzających stosowała maseczki. Nie mieliśmy też większych zastrzeżeń do obowiązku dystansowania się -  również widać, że ten wymóg staje się naturalnym zachowaniem ludzi przemieszczających się w przestrzeni publicznej.

Do innych zadań wykonywanych przez strażników związanych z panującą epidemią koronawirusa należały:

  • dbałość o organizację i bezpieczeństwo w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim, ul. Libelta oraz ul. Gronowej - strażnicy sprawdzali zgodność przybyłych petentów z listą umówionych spotkań, pomagali w sprawach wyłączonych z obowiązku rejestracji elektronicznej, a używając zdalnych termometrów pomagali przy pomiarach temperatury ciała zarówno pracowników jak i petentów,
  • pomoc przy akcjach wydawania posiłków dla osób ubogich i bezdomnych, między innymi brali udział w akcji "Zupa na Głównym". Strażnicy zwracali uwagę na dystansowanie się i zakrywanie ust i nosa,
  • wizytacja niemieszkalnych miejsc przebywania bezdomnych. Zadanie to wykonywali wspólnie z pracownikami MOPR,
  • wykorzystując urządzenia nagłośniające w radiowozach, odczytywali komunikat informujący mieszkańców o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa przy przemieszczaniu się.

Sporadyczne interwencje dotyczyły grupowania się osób, czy korzystania z placu zabaw, ale po wyjaśnieniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wszyscy zastosowali się do poleceń strażników.