Tydzień w straży miejskiej

W dniach od 2 do 8 marca służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 838 zgłoszeń, a narastająco od początku roku, jest ich 18 609.  Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego (952 zgłoszenia), pocztą elektroniczną przekazali 765 spraw, a 121 interwencji zgłosili między innymi osobiście np. w trakcie spotkań z radnymi Rad Osiedli.

Foto SMMP
Foto SMMP

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców (1 244), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu funkcjonariusze wystawili 373 wezwania dla kierowców, w 632 przypadkach na koła samochodów założyli blokady, a w kolejnych 24 interwencjach zlecili odholowanie samochodów na parkingi strzeżone. Obok wymienionych działań strażnicy zlecili również odholowanie na parking strzeżony 8 wraków.

Trwająca przebudowa ulicy Garbary nadal wymaga częstej obecności strażników. Na remontowanym odcinku drogi została wprowadzona nowa, czasowa organizacja ruchu, ograniczająca możliwości parkowania pojazdów. Po przebudowie ulic Taczaka i Garncarskiej wprowadzono tam nową organizację ruchu - również ten rejon wymaga praktycznie stałej obecności strażników.  

Wykorzystując kanały komunikacji administrowane przez SMMP, w minionym tygodniu zamieściliśmy komunikat informujący "zmotoryzowanych" kibiców Lecha Poznań, o czasowych zmianach w organizacji ruchu, jakie wprowadzane są w okolicach stadionu. 

W ramach współpracy z Radami Osiedli, między innymi ustalane są rejony, w których nieprawidłowo zaparkowane pojazdy stwarzają lokalnej społeczności najwięcej uciążliwości. Dla zmniejszenia skali problemu, we wskazanych przez radnych miejscach, prowadzone są jednodniowe działania wzmożone. W minionym tygodniu takie działania przeprowadzono w rejonie osiedli: Junikowo, Łazarz, Górczyn, Grunwald Północ oraz ulic: Jeleniogórskiej i Babimojskiej. Łącznie strażnicy ujawnili 97 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, w dwóch przypadkach samochody odholowano na parking strzeżony.

Z innych interwencji:

  • funkcjonariusze w 82 przypadkach interweniowali wobec zwierząt - najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki;
  • aż 249 zgłoszeń dotyczyło wysypisk odpadów komunalnych oraz spalania śmieci w przydomowych kotłowniach;
  • 87 zgłoszeń mieszkańców dotyczyło zagrożeń zdrowia lub życia - najczęściej strażnicy interweniowali wobec osób spożywających alkohol oraz bezdomnych;  
  • 59 razy reagowali na zakłócanie ciszy i porządku publicznego;
  • odpowiednim służbom zgłosili 34 awarie techniczne.