Tydzień w straży miejskiej

W minionym tygodniu służba dyżurna straży miejskiej przyjęła 2188 zgłoszeń - tradycyjnie najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania.

Foto archiwum SMMP
Foto archiwum SMMP

Najczęściej mieszkańcy korzystali z poczty elektronicznej (1211 maili), telefonicznie przekazali 858 spraw, a w 118 interwencje zgłosili osobiście.

Zgłoszenia mieszkańców przełożyły się na interwencje wobec kierowców (1655), wynikiem których były: 575 wezwań wystawionych dla kierowców, 449 założonych blokad, 25 odholowanych samochodów.

Ponadto funkcjonariusze reagowali na zakłócanie ciszy i porządku publicznego 65 razy, a 84 w sytuacjach na przypadki zagrożenia zdrowia lub życia - najwięcej tych interwencji dotyczyło nadmiernego spożywania alkoholu i osób bezdomnych. Strażnicy zgłosili odpowiednim służbom 42 awarie techniczne.
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami to druga co do wielkości kategoria interwencji realizowanych przez strażników - 211 zgłoszeń. W piątek, 10 stycznia, w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa podsumowująca badania jakości powietrza prowadzone przy użyciu specjalistycznego drona, oraz przez strażników miejskich.
Dzikie wysypiska odpadów, wraki oraz kontrole w ramach przestrzegania obowiązków wynikających z Uchwały antysmogowej, to także kierunki działań kontrolno - interwencyjnych z zakresu ochrony środowiska.
Funkcjonariusze w 73 przypadkach interweniowali wobec zwierząt - najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki.