Tydzień w straży miejskiej

W dniach od 25 listopada do 1 grudnia służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1853 zgłoszenia - tradycyjnie najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Zgłoszenia mieszkańców przełożyły się na  interwencje wobec kierowców, wynikiem których były: 594 wezwania, 336 założonych blokad, 28 odholowanych samochodów i ponad 400 zgłoszeń przekazanych pocztą elektroniczną, które zostaną rozpatrzone w toku postępowania wyjaśniającego.    

Betlejem Poznańskie
Betlejem Poznańskie

Ponadto funkcjonariusze reagowali na zakłócanie ciszy i porządku publicznego 50 razy, a 70 w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - najwięcej tych interwencji dotyczyła nadmiernego spożywania alkoholu i osób bezdomnych. Strażnicy zgłosili odpowiednim służbom 41 awarii technicznych.

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami to druga co do wielkości kategoria interwencji realizowanych przez strażników. Dzikie wysypiska odpadów, wraki oraz kontrole w ramach przestrzegania obowiązków wynikających z Uchwały antysmogowej, to najważniejsze kierunki działań kontrolno - interwencyjnych. Należy podkreślić, że do 15 grudnia, w ramach projektu wyłonionego z PBO, kontrole spalania prowadzone są przy współpracy z operatorem drona. Wykorzystanie bezzałogowego statku do ujawniania źródeł niskiej emisji jest zdecydowanie szybsze, a przeprowadzane kontrole skuteczniejsze.

Funkcjonariusze w 65 przypadkach interweniowali wobec zwierząt - najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki. Realizacja interwencji ze zwierzętami łownymi wymaga współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego UMP.

Na terenie Starego Miasta miniony tydzień zdominowało trwającym już Betlejem Poznańskie. Tłumy poznaniaków i turystów przyszło w sobotę na Stary Rynek, by po godzinie 17 obejrzeć rozświetlenie choinki przed Ratuszem. Iluminację włączył Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta i dzieci, które z rodzicami przyszły na Stary Rynek. Zadaniem strażników jest czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem, w tym w komunikacji.