Tydzień s straży miejskiej

W dniach od 3 do 9 lutego służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 999 zgłoszeń, a narastająco od początku roku, 11 085.  Najczęściej mieszkańcy korzystali z poczty elektronicznej (949 zgłoszeń), telefonicznie przekazali 878 spraw, a 172 interwencje zgłosili między innymi osobiście np. w trakcie spotkań z radnymi Rad Osiedli.

Przebudowa Rynku Łazarskiego
Przebudowa Rynku Łazarskiego

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców (1 033), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu funkcjonariusze wystawili 392 wezwania dla kierowców, w 507 przypadkach na koła samochodów założyli blokady, a w kolejnych 61 interwencjach zlecili odholowanie samochodów na parkingi strzeżone. Obok wymienionych działań strażnicy zlecili odholowanie na parking strzeżony 7 wraków.

W minioną środę pod "lupą" strażników, znalazły się samochody zaparkowane w centralnej części Wildy. Strażnicy od rana do wieczora kontrolowali przestrzeganie podstawowych zasad parkowania, między innymi wzdłuż takich ulic jak: Wierzbięcice, Górna Wilda, Dolna Wilda, Spychalskiego, Różana, Topolowa, Niedziałkowskiego, Głęboka, Sikorskiego czy Czarneckiego.
Strażnicy ujawnili 83 samochody zaparkowane w miejscach zabronionych. W zdecydowanej większości kierowcy ignorujący podstawowe przepisy z zakresu porządku w ruchu drogowym zostali ukarani na miejscu. Tylko w 7 przypadkach wystawiono wezwania do stawiennictwa w siedzibie SM, a w 3 przypadkach samochody odholowano na parking strzeżony.

Przebudowę Rynku Łazarskiego rozpoczęto od skweru Kazimierza Nowaka. Już od 28 stycznia. ustawiono nowe znaki drogowe, a za wycieraczkami parkujących tam samochodów wkładano ulotki informujące o nadchodzących zmianach. Pomimo to strażnicy zlecili usunięcie na koszt właściciel aż 11 samochodów.

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami to druga co do wielkości kategoria interwencji realizowanych przez strażników - 238 zgłoszeń mieszkańców, które przełożyły się na działania kontrolne związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Strażnicy Ekopatrolu interweniowali w sprawie zanieczyszczenia rzeki Głównej. Na powierzchni rzeki, na wysokości ulicy Bartniczej, mieszkańcy zauważyli tłuste plamy. Na podstawie wcześniejszych obserwacji, funkcjonariusze ustalili miejsce wycieku substancji ropopochodnych. W minionym tygodniu, po interwencji strażników rejonowych, wiele zaśmieconych miejsc zostało uporządkowanych. Między innymi:

  • u zbiegu ulic Brzechwy i Barwickiej, uporządkowano śmieci zgromadzone przy trzech porzuconych pojazdach,  
  • uporządkowano opony porzucone w kilku miejscach, na skraju kompleksów leśnych Piątkowa.   Najwięcej, bo blisko 200 opon, leżało na działce prywatnej. Pozostałe wysypiska były na terenach miejskich,
  • obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest dbałość o porządek na chodniku, gdy ten bezpośrednio przylega do granicy jego działki. Najwyraźniej zapomniał o tym zarządca działki przy ul. Górna Wilda. Brak przysłowiowej "miotły" zakończył się wychowawczym mandatem - chwasty usunięto, a śmieci posprzątano.

Funkcjonariusze w 97 przypadkach interweniowali wobec zwierząt - najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki.

W minionym tygodniu 102 zgłoszenia mieszkańców dotyczyły zagrożenia zdrowia lub życia - najczęściej strażnicy interweniowali wobec osób spożywających alkohol oraz bezdomnych.  

Funkcjonariusze reagowali także 87 razy na zakłócanie ciszy i porządku publicznego, a odpowiednim służbom zgłosili 62 awarie techniczne.

Mecze ligowe i pucharowe zespołu Lech Poznań na stadionie przy ul. Bułgarskiej każdorazowo generują sporo uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Obok utrudnień z przejazdem drogami w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, to nielegalne parkowanie samochodów stało się poważnym problemem. W mediach wystosowaliśmy apel do kibiców przyjeżdżających samochodami o ostrożną jazdę, stosowanie się do czasowych zmian w organizacji ruchu oraz o parkowanie zgodne z przepisami.