Symbole narodowe

Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski, jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią. Niestety nie zawsze tak jest. Zdarza się, że nasze symbole narodowe w przestrzeni publicznej są zaniedbane.

Po interwencji strażników uchybienia usunięto

   

Uszkodzone godło - grafika artykułu
Uszkodzone godło

   

Wygląd oraz sposób i miejsce umieszczania symboli narodowych, szczegółowo reguluje Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń. Należy jednak pamiętać o tym, ażeby godło i barwy RP umieszczać w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek. Strażnik Referatu Interwencyjno - Drogowego, podczas wykonywania szeregu różnych czynności służbowych, zawsze zwraca uwagę na symbole narodowe umieszczone w przestrzeni publicznej. Brudna, niekiedy rozdarta flaga narodowa, uszkodzone, pokryte rdzą godło, a nawet godło niezgodne z przyjętym wzorem, to przykłady interwencji przeprowadzonych przez funkcjonariusza. We wszystkich przypadkach, po przekazaniu uwag, zarządcy poszczególnych obiektów dostosowali się do ustawowych wymogów.  

- Kto ty jesteś?

    - Polak mały.

- Jaki znak twój?

    - Orzeł biały.

Władysław Bełza - Katechizm polskiego dziecka, wybrany fragment

sieci społecznościowe